Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Allmän plats
— Konrad Lidén

På svenska

In the exhibition Allmän plats Konrad Lidén shows a series of new works. They are inspired by comic book renderings of different places, but the works are not made to complete a specific coherent image. Nevertheless they establish a kind of shared place in the exhibition space, foggily inspired by background details from cartoon images. Pieces of some generic drawn place.

In English

I utställningen Allmän plats visar Konrad Lidén en serie nyproducerade verk. De är inspirerade av olika platsgestaltningar i tecknade bilder, men verken är inte satta att tillsammans utgöra en specifik sammanhängande bild. I utställningen skapar de likväl någon typ av gemensam miljö, oprecist inspirerad av bakgrundsdetaljer från seriealbum. Bitar av någon tecknad plats i allmänhet.

Konrad Lidén

Konrad Lidén (f. 1989, Örebro) är utbildad på Konstfack (Textil BA, 2019-2021) och Södertörns högskola (Estetik BA, 2010-2013), och bosatt i Stockholm. Han arbetar med mjuk skulptur och installation. Med utgångspunkt i kulturellt allmängods skapar Lidén figurativa skulpturer. De angriper allmänt igenkända berättelser: fantasier, drömmerier och sagor; världar av schabloner och arketyper som traderats genom folksagor, Hollywood, belgiska seriealbum, et al. Dessa berättelsers bildstoff nyttjar Lidén som ett skrotupplag: användbart material till nya luriga fuskbyggen.

Lidéns arbete är starkt inspirerat av serietidningarnas plastiska, studsiga världar. Den tecknade bildens oväntade elasticitet förstärker upplevelser genom att töja och böja tid och rum. I sina verk använder han sig av en tecknares öga för att skapa tredimensionella skulpturer, och bejakar det inbyggda och allmänt efterlängtade misslyckandet i att framställa hårt som mjukt.

 

Utställningen genomförs med bidrag från Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd

Relaterat innehåll