Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Tysta rum
— Annika Wennberg

Annika Wennbergs arbeten befinner sig ofta i skärningspunkten mellan nutid och historiska tillbakablickar. I Pannrummet ligger fokus på nutiden där Annika med  större skulpturer vill gestalta komplexa frågeställningar kring yttrandefrihet och demokrati samtidigt som hon undersöker demokratins och yttrandefrihetens gränser.

Annika ställer frågor som: Är demokratin i fara när fakta manipuleras?

Skulpturerna framställer nutidens aktuella händelser där fenomen aktualiseras.  Saker som idag tas för självklara kan inom några få år vara utraderade. Kanske ser vi ett nutida eller framtida scenario där yttrandefriheten är starkt begränsad?

Jag experimenterar med flyktiga material som får visualisera skörheten som demokratin består av. Materialen har därför valts noga där bräcklighet ställs mot massiv hållbarhet. Samtidigt är det ett försök att utradera materialens status.

Annika har det senaste året arbetat med platsspecifikt och utformat utställningen utifrån Pannrummets speciella karaktär. Ett möte mellan konst och plats som ett sätt att utforska platsens närvaro.

Annika Wennberg bor i Göteborg och har ateljé på landsbygden. Hon är delvis utbildad på Valand och har en kandidatexamen från HDK, Göteborg Universitet. Annika har även en kandidatexamen i Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet. En viktig del av Annikas konst handlar om att ställa frågor som ibland är samhällskritiska. Ofta finns en komplex flertydighet med i konstverken. Annika ser sin konst som bärare av meddelande.