Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Rugged Terrain / Confident Stride
— Lisa Broms, Gabriel Colliander, Erik Ernsäter, Marie Florin, Anna Holmberg, Noah Holtegaard, Sally Karlsson, Ti Karlsson, Linnéa M. F. Larsson, Lisa Liljeström, Joseph Linderoth, Viggo Mattsson, Yrsa Petersson, Emelié Sterner, Caroline Uggla

På svenska

The group exhibition presents fifteen individual works of art that address concepts as diverse as artistic quality, digitalism’s relationship to identity, contemporary utopias and street art’s play with aesthetics. A variety of media converge in the galleries of Konstepidemin, creating a trajectory forward at this tortuous time. The title, Rugged Terrain / Confident Stride, refers to this movement and attitude; moving forward hand in hand through difficulties.

 

Participants

 • Lisa Broms
 • Gabriel Colliander
 • Erik Ernsäter
 • Marie Florin
 • Anna Holmberg
 • Noah Holtegaard
 • Sally Karlsson
 • Ti Karlsson
 • Linnéa M. F. Larsson
 • Lisa Liljeström
 • Joseph Linderoth
 • Viggo Mattsson
 • Yrsa Petersson
 • Emelié Sterner
 • Caroline Uggla
In English

Avgångsstudenterna på kandidatprogrammet i fri konst visar 15 individuella konstverk på Galleri Konstepidemin. Titeln ”Rugged Terrain/Confident Stride” lyfter den utmaning som det inneburit för studenterna att utbilda sig under en pandemi.

Konstverken behandlar skilda begrepp som konstnärlig kvalitet, digitaliseringens relation till identitet, samtidens utopier och gatukonstens lekande med estetik.

Coronapandemin förändrade premisserna för studenternas utbildning, med distansundervisning, digitala lösningar på utställningar som inte kunnat bli av och virtuella blickar på material som syns bäst i verkligheten. Denna avgångsklass har påverkats av pandemin under utbildningens samtliga tre år, något som inverkat på hur de har formats som konstnärer.  När det inte har varit möjligt att möta en publik har studenterna tvingats förlita sig på varandra och gemensamt utvecklat sina konstnärskap. Utställningen är ett unikt tillfälle att se hur framtidens konst har formats av denna tid.

Medverkande

 • Lisa Broms
 • Gabriel Colliander
 • Erik Ernsäter
 • Marie Florin
 • Anna Holmberg
 • Noah Holtegaard
 • Sally Karlsson
 • Ti Karlsson
 • Linnéa M. F. Larsson
 • Lisa Liljeström
 • Joseph Linderoth
 • Viggo Mattsson
 • Yrsa Petersson
 • Emelié Sterner
 • Caroline Uggla

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
ABF
Statens kulturråd