Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Blåöga • Craft Days 2024
— Julia K. Persson

I utställningen Blåöga visar Julia K. Persson skulptur och installation som tar sin utgångspunkt i en sorgeprocess. Verken kretsar kring symboler som återkommit i skapandet av en ny tillvaro, och kan kopplas till traditionella sorgeritualer; talismaner, monument och altare.

Persson utforskar leran och keramikens möjligheter till olika materialiteter, och visar verk gjorda i bränd keramik samt ett platsspecifikt verk i textil och flytande lera som gradvis torkar under utställningens gång.

Julia K. Persson

Julia K. Persson (född 1992, Höganäs) har en masterexamen från Kunsthøgskolen i Oslo och en kandidatexamen från Lunds Arkitektskola. Hennes arbete kretsar kring skulpturer och installationer i lera, keramik och textil. Genom abstrakta och figurativa former utforskar hon konstruktioner; i våra byggda miljöer men också i våra idéer och tankar. Det är ofta när något går fel, går sönder eller tar slut som hennes intresse växer och arbetet börjar. Genom att arbeta med leran i dess olika stadier, från våt till bränd, utforskar hon vad de olika materialiteterna kan bära och uttrycka.

Julia K. Persson har bland annat ställt ut på Rackstadmuseet i Arvika, Höganäs Konsthall och QB Gallery i Oslo, och har deltagit i flera grupputställningar, exempelvis på ROM for kunst og arkitektur, Kunstnerforbundet och London Craft Week. Julia K. Persson bor och arbetar i Oslo.

Utställningen genomförs med bidrag från UD & Norwegian Crafts.


En del av Craft Days 2024

Biennalen Craft Days går av stapeln 2-5 maj 2024 och arrangeras med syfte att lyfta, stärka och synliggöra konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen.

Konsthallar, gallerier, kooperativ, utbildningar, institutioner och konstnärsdrivna initiativ samlas i ett rikt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Konsthantverkscentrum är projektägare och koordinerar evenemanget i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet

Relaterat innehåll