Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Blåöga • Craft Days 2024
— Julia K. Persson

På svenska

In the exhibition Blåöga (Blue Eye), Julia K. Persson presents sculpture and installation that are rooted in a process of mourning. The works revolve around symbols that have recurred in the creation of a new existence and can be linked to traditional mourning rituals such as talismans, monuments, and altars.

Persson explores the possibilities of clay and ceramics in various materialities, showcasing pieces made in fired ceramics as well as a site-specific work in textile and liquid clay that gradually dries during the course of the exhibition.

Julia K. Persson

Julia K. Persson (born 1992, Höganäs) holds a master’s degree from the Oslo National Academy of the Arts and a bachelor’s degree from Lund School of Architecture. Her work focuses on sculptures and installations in clay, ceramics, and textiles. Through abstract and figurative forms, she explores constructions—not only in our built environments but also in our ideas and thoughts. Her interest often arises when something goes wrong, breaks, or ends, initiating her artistic process. By working with clay in its various stages, from wet to fired, she explores what different materialities can convey and express.

Julia K. Persson has exhibited at venues including Rackstadmuseet in Arvika, Höganäs Konsthall, and QB Gallery in Oslo, and has participated in several group exhibitions, such as at ROM for kunst og arkitektur, Kunstnerforbundet, and London Craft Week. Julia K. Persson lives and works in Oslo.

The exhibition is made possible with support from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Norwegian Crafts.

Part of Craft Days 2024

The Craft Days Biennial takes place from May 2nd to May 5th, 2024, with the aim of highlighting, strengthening, and showcasing the field of crafts in the Västra Götaland region.

Art galleries, cooperatives, educational institutions, and artist-driven initiatives come together in a rich program featuring exhibitions, workshops, lectures, and much more. Craft Center is the project leader and coordinates the event in collaboration with Konstepidemin, Textile Museum, Form & Folk, and Not Quite. Craft Days 2024 is supported by the City of Gothenburg and the Västra Götaland Region.

In English

I utställningen Blåöga visar Julia K. Persson skulptur och installation som tar sin utgångspunkt i en sorgeprocess. Verken kretsar kring symboler som återkommit i skapandet av en ny tillvaro, och kan kopplas till traditionella sorgeritualer; talismaner, monument och altare.

Persson utforskar leran och keramikens möjligheter till olika materialiteter, och visar verk gjorda i bränd keramik samt ett platsspecifikt verk i textil och flytande lera som gradvis torkar under utställningens gång.

Julia K. Persson

Julia K. Persson (född 1992, Höganäs) har en masterexamen från Kunsthøgskolen i Oslo och en kandidatexamen från Lunds Arkitektskola. Hennes arbete kretsar kring skulpturer och installationer i lera, keramik och textil. Genom abstrakta och figurativa former utforskar hon konstruktioner; i våra byggda miljöer men också i våra idéer och tankar. Det är ofta när något går fel, går sönder eller tar slut som hennes intresse växer och arbetet börjar. Genom att arbeta med leran i dess olika stadier, från våt till bränd, utforskar hon vad de olika materialiteterna kan bära och uttrycka.

Julia K. Persson har bland annat ställt ut på Rackstadmuseet i Arvika, Höganäs Konsthall och QB Gallery i Oslo, och har deltagit i flera grupputställningar, exempelvis på ROM for kunst og arkitektur, Kunstnerforbundet och London Craft Week. Julia K. Persson bor och arbetar i Oslo.

Utställningen genomförs med bidrag från UD & Norwegian Crafts.


En del av Craft Days 2024

Biennalen Craft Days går av stapeln 2-5 maj 2024 och arrangeras med syfte att lyfta, stärka och synliggöra konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen.

Konsthallar, gallerier, kooperativ, utbildningar, institutioner och konstnärsdrivna initiativ samlas i ett rikt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Konsthantverkscentrum är projektägare och koordinerar evenemanget i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet