Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Body as Playground, Body as Battleground: Sexualitet och den kvinnliga blicken

På svenska

Body as Playground, Body as Battleground: Sexuality and the female gaze

The films included in Body as Playground, Body as Battleground are a selection of films, which depict a variety of approaches and interpretations of sexuality and the body through the eyes of female filmmakers. It is not a historical or herstorical survey but unsurprisingly reveals, despite passing trends, how human sexuality is essentially timeless in that bodies themselves do not change, yet relationships to sexuality do. Extending from the time of the sixties ‘sexual revolution’ to the current decade these films illustrate how an array of aspects of sexuality are represented in different forms and cinematic styles.

The exhibition is produced against the backdrop of an accelerating visual culture, increased overlap of private and public spheres in digital media, MeToo, a reactionary view of sexuality that is on the rise in Europe and elsewhere and a total access to pornographic material through smartphones etc.

The show consists of three rooms. One displays the work of Tessa Hughes-Freeland; the second is comprised of a collection of films made by female filmmakers in New York and the third features the ”Dirty Diaries” a collection of feminist porn presented by Mia Engberg in connection with the collections 10-year anniversary.

Films by:
Tessa Hughes-Freeland, Barbara Rubin, Carolee Scheneeman, Barbara Hammer, Maria Beatty, MM Serra, Beth B, Alan Smithee, Gunvor Nelson, Johanna St Michaels Elin Magnusson, Sara Kaaman, Ester Martin Bergsmark, Nelli Roselli, Åsa Sandzén, Pella Kågerman, Tora Mårtens, Wolfe Madam, Ingrid Ryberg, Universal Pussy, Joanna Rytel, Marit Östberg, Jennifer Rainsford, Adrienne Teicher and Mia Engberg.

The exhibition & program is curated by Johanna St Michaels, Tessa Hughes-Freeland and the International group at Konstepidemin

PROGRAM
Saturday Jan 18th
12:00 -16:00 Opening, Galleri Konstepidemin
16:15-18:00 Panel discussion with Tessa Hughes-Freeland; Johanna St Michaels, curator & Petra Andersson, philosopher
19:00 Live projection performance with Tessa Hughes-Freeland. Location: Hus 10, Konstepidemin
20:00 Fräulein Frauke, burlesque performer. Location: Hus 10, Konstepidemin

Wednesday Jan 22nd
10.00-12.00 & 14.00-16.00 (Två occasions) Workshop with Tessa Hughes-Freeland on the theme ”From the Attic to the iPhone” held by Kultur i Väst (Location: Gröna rummet at Konstepidemin). Registration and information

Monday Jan 27th
13:15 Panel discussion, Göteborg Film Festival with Mia Engberg and Tessa Hughes-Freeland. Modated by Johanna St Michaels

Thursday Jan 30th
18.00-19.00 Lecture “Maya Deren to Sadie Benning : The Art of Female Filmmaking” with Tessa Hughes-Freeland at Konstmuseet i Skövde. More information

The project is done in collaboration with WIFT – Women in Film and Television.
Supported by Swedish Arts Council, Västra Götalandsregionen, ABF, the Swedish Arts Grants Committee & Göteborgs stad. 
With thanks to MM Serra at the New American Cinema Group, Inc./The Film-Makers’ Cooperative

In English

I det urval av filmer som ingår i utställningen Body as Playground, Body as Battleground möts vi av en rad olika perspektiv och tolkningar av sexualitet och kroppslighet framfört av kvinnliga filmskapare. Det är inte en historisk undersökning, men avslöjar, föga förvånande hur mänsklig sexualitet är tidlös då våra kroppar och fysiska förutsättningar inte ändras i någon större utsträckning utan snarare vårt förhållningssätt till sexualitet. Dessa filmer, som sträcker sig från sextiotalets ”sexuella revolution” till samtiden, illustrerar hur en rad aspekter av sexualitet representeras i olika former och filmiska stilar.

Utställningen är ett nedslag i samtiden som sker mot bakgrund av en accelererande bildkultur, ökad överlappning av privata och offentliga sfärer i digitala medier, MeToo, en reaktionär syn på sexualitet som är på framfart i Europa och på andra platser samt en total tillgång till pornografiskt material via smartphones etc.

Utställningen består av tre rum. Det första visar Tessa Hughes-Freelands verk, i det andra presenteras en samling filmer gjorda av kvinnliga filmskapare i New York och i det tredje rummet visas ”Dirty Diaries” en samling feministisk porr som presenteras av Mia Engberg i samband med samlingens 10-årsjubileum.

Filmer av:
Tessa Hughes-Freeland, Barbara Rubin, Carolee Scheneeman, Barbara Hammer, Maria Beatty, MM Serra, Beth B, Alan Smithee, Gunvor Nelson, Johanna St Michaels Elin Magnusson, Sara Kaaman, Ester Martin Bergsmark, Nelli Roselli, Åsa Sandzén, Pella Kågerman, Tora Mårtens, Wolfe Madam, Ingrid Ryberg, Universal Pussy, Joanna Rytel, Marit Östberg, Jennifer Rainsford, Adrienne Teicher och Mia Engberg.

Utställningen och programmet är curaterat av Johanna St Michaels, Tessa Hughes-Freeland och den Internationella gruppen vid Konstepidemin

PROGRAM
Lördag 18 januari
12:00-16:00 Vernissage på Galleri Konstepidemin
16:15-18:00 Panelsamtal med Tessa Hughes-Freeland, curator Johanna St Michaels & filosof Petra Andersson (Samtalet hålls på engelska)
19:00 Live projektion performance med Tessa Hughes-Freeland. Plats: Hus 10, Konstepidemin
20:00 En av Sveriges främsta burleskstjärnor, Fräulein Frauke, framför en hyllning till sexualitet. Plats: Hus 10, Konstepidemin

Onsdag 22 januari
10.00-12.00 & 14.00-16.00 (Två tillfällen) Workshop med Tessa Hughes-Freeland på temat ”From the Attic to the iPhone” hålls av Kultur i Väst (Lokal: Gröna rummet på Konstepidemin).
Föranmälan och information

Måndag 27 januari
13:15 Panelsamtal på Göteborg Film Festival med Mia Engberg och Tessa Hughes-Freeland. Moderator Johanna St Michaels. (Samtalet hålls på engelska)

Torsdag 30 januari
18.00 – 19.00 Föreläsning “Maya Deren to Sadie Benning : The Art of Female Filmmaking” med Tessa Hughes-Freeland på Konstmuseet i Skövde.
Mer information

Projektet genomförs i samarbete med WIFT – Women in Film and Television.
Med stöd av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, ABF, Konstnärsnämnden & Göteborgs stad.
Tack till MM Serra på The New American Cinema Group, Inc./The Film-Makers’ Cooperative

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
Västra Götalandsregionen
Statens kulturråd
ABF
Konstnärsnämnden (svenska)