Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Release

Boksläpp och samtal: Konsten att gå
Cecilia Lagerström

Vi inbjuder till Boksläpp och samtal kring Cecilia Lagerströms nya bok Konsten att gå som ges ut på Gidlunds förlag i höst. Samtalsledare är Klas Grinell.

Konsten att gå tar avstamp i projektet GångART, där tekniker och strategier från den fysiska teatern applicerades i vardagliga promenader i urbana rum. Tanken var att överföra den omsorgsfulla träning som ägde rum i teaterstudion till den vardagliga aktiviteten att gå genom staden, i syfte att aktivera både en fantasifull uppmärksamhet och ett utvidgat lyssnande hos den som går. Konsten att gå lyfter fram en performativ kritisk praktik där såväl urbana strukturer som kroppsliga handlingsmönster är under lupp; en konstnärlig forskning som verkar i rörelse.

Cecilia Lagerström är regissör, pedagog och konstnärlig forskare. Hon är verksam som konstnär på Konstepidemin och som professor i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik.