Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Broken Wings / Promised Land • GIBCA Extended 2023
— Johan Ibrahim Adam

På svenska

The solo exhibition Broken Wings / Promised Land by the artist Johan Ibrahim Adam is shown in Galleri Konstepidimin’s large and small room. In the exhibition, the artist shares a world that distorts and unites mythology, politics and post-colonial heritage through painting, glass, sculpture and textile works.

Adam works within methods that can seem playful, but at the same time a dialogue is conducted regarding identity – partly by raising questions about what we actually know and don’t know regarding the past, partly how storytelling contributes to influencing contemporary ways of thinking.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

I utställningen Broken Wings / Promised Land delar konstnären Johan Ibrahim Adam med sig av en bild- och formvärld som förvränger och förenar mytologi, politik och postkolonialt arv genom måleri, glas, skulptur och textila arbeten.

Adam arbetar med metoder som kan verka lekfulla, men samtidigt förs en dialog angående identitet – dels genom att väcka frågor om vad vi egentligen vet och inte vet om det förflutna, dels hur historieberättande bidrar till att påverka nutida tankesätt.

Text av Isaias Tuolde

Med Broken Wings / Promised Land vill Johan Ibrahim Adam (f. 1989) undersöka den långtgående traditionen av mytologiskapande. Metoden med vilken den förhistoriska världen har skapats, baserad på dammkorn och fragment från dåtiden, hamnar här under lupp. Genom att bygga och gestalta mytologier baserade på populärkulturella fragment från vår nutid och dekonstruera de befintliga, undersöker Johan med sina verk denna process i realtid. Genom att blanda tekniker och material synliggörs och ifrågasätts de dynamiker och förhållanden som uppstår av och inom mytologin. Vi får här en inblick i hur den används som maktmedel och som ett sätt att förvränga moral och på så sätt rättfärdiga vissa ageranden. Men även hur vår syn på oss själva påverkas när vi skapar dem. Hur är det att vara objekt för en mytologi där man själv inte har något att säga till om sin avbildning?

Om Johan Ibrahim Adam

Adam fokuserar på ett utforskande av hierarkiska maktstrukturer inom konst, konsthantverk och samhället i stort. Han analyserar samband mellan socioekonomisk status och konstnärliga sysselsättningar genom sin forskning, med särskilt fokus på olika hantverk som måleri, skrivande, glasblåsning och textila arbetsmetoder. Hans arbete är ett bidrag till en bredare diskussion om alla människors lika rätt och möjlighet till att förstå och uttrycka kreativitet.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin