Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Diorama
— Malin Bogholt

På svenska

Malin Bogholt’s exhibition at Galleri Konstepidemin is titled Diorama. According to the Swedish dictionary a diorama is an arrangement of freestanding objects against a perspective rendered background for illusory representation of reality.

In this exhibition Malin Bogholt draws from the ideas about the diorama’s attempt to capture and give an illusion of nature. The diorama stands for a vantage point towards a possible reality. A delimited area, a two-dimensional image, a constructed landscape, a garden.

In English

Malin Bogholts utställning på Galleri Konstepidemin har titeln Diorama. Enligt Svensk Ordbok är ett diorama ett arrangemang av fristående föremål mot en perspektiviskt återgiven bakgrund för illusorisk verklighetsåtergivning.

Malin Bogholt utgår i sin utställning från tanken om dioramats försök att fånga in och ge en illusion av naturen. Dioramat får stå för en utkiksplats mot en möjlig verklighet. En avgränsad yta, en tvådimensionell bild, ett konstruerat landskap, en trädgård.

 

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och planerar evenemanget utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF