Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Scenkonst

DJ • Konstepidemins dag 2023
Johan Zetterquist

På svenska

Conceptual artist Johan Zetterquist ambitious, absurdist proposals may take the form of texts, drawings, photography, models, performances, sound art and large-scale installations and sculptures both within and outside of the gallery. At Konstepidemins dag’s stage he’ll play whatever comes to mind, with some focus on art music.

About Johan Zetterquist

Johan Zetterquist devises proposals and designs for public space whose execution is one step removed from reality.  His subjects often exist within the urban context and confront our understanding of the distinction between “nature” and the man-made. Zetterquist’s surreal humor creates unconventional ideas: a permanently burning house on the edge of the highway, skyscrapers half-buried in sand, a “monument” that is actually a garden fence. His works rebel against societal rules and the orderly voice of public announcements, refusing conformity and rejoicing in hypothetical realities.

In English

Konceptkonstnären Johan Zetterquist ambitiösa, absurdistiska koncept kan ta formen av texter, teckningar, fotografier, modeller, performance, ljudkonst och storskaliga installationer och skulpturer både inom och utanför galleriet. På Konstepidemins dags scen spelar han det som faller honom in, med visst fokus på konstmusik. 

Om Johan Zetterquist

Johan Zetterquist tar fram koncept och design för det offentliga rummet vars utförande är ett steg bort från verkligheten. Hans teman existerar ofta i den urbana kontexten och konfronterar vår förståelse av skillnaden mellan ”natur” och det konstgjorda. Zetterquists surrealistiska humor skapar okonventionella idéer: ett permanent brinnande hus på kanten av motorvägen, skyskrapor halvt nedgrävda i sand, ett ”monument” som faktiskt är ett trädgårdsstängsel. Hans verk gör uppror mot samhälleliga regler och den ordnade rösten från offentliga tillkännagivanden, vägrar konformitet och gläds åt hypotetiska verkligheter.