Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

DRÖMSTUND • GIBCA Extended 2023
Lina Ikse

På svenska

DREAMLAND is a photo exhibition based on a group of young peoples dreams. The participants have told the photographer Lina Ikse all kinds of dreams, daydreams, nightmares and dreams from their childhood.

Together with the participants they have then recreated a place or a feeling from one of the dreams, to then step into their dreams again and have their picture taken. The photos will be displayed outside on the exterior of the houses at Konstepidemin.

About Lina Ikse

Lina Ikse (1973) is a visual artist and photographer based in Gothenburg, Sweden. She often works with projects that are based on personal experiences and in her latest exhibitions she has produced a number of selfportraits, visualizing dreams and memories from the past. The process behind her images is slow, well planned yet spontaneous.

She also works as a freelance photographer specializing in performing arts and portraits.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

 

In English

DRÖMSTUND är en fotoutställning baserad på en grupp unga människors drömmar. De medverkande har berättat om sina drömmar för fotografen Lina Ikse – allt från dagdrömmar, mardrömmar och barndomsdrömmar.

I en serie bilder har konstnären tillsammans med deltagarna återskapat en plats eller en känsla som drömmen gav, för att sedan kunna kliva in i sin dröm igen och bli fotograferade. Bilderna visas på Konstepidemins husfasader runt om på området.

Om Lina Ikse

Lina Ikse (1973) är bildkonstnär och fotograf med bas i Göteborg, Sverige. Hon arbetar ofta med projekt som bygger på personliga erfarenheter och i sina senaste utställningar har hon tagit fram ett antal självporträtt, visualiserat drömmar och minnen från förr. Hennes process är långsam, välplanerat men ändå spontan.

Lina arbetar även som frilansfotograf med inriktning på scenkonst och porträtt.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad