Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Röda Linjer
Elin Wikström

På svenska

RED LINES
During the exhibition period, four actions are performed by Elin Wikström in the exhibition space and the Botanical Garden, where she joins together airplanes and bombs from smaller parts that have been cut out of corrugated cardboard and glued.

 

The artist stack boxes on or inside each other, labeled with various so-called critical raw materials, which are affected by disruptions in the global supply chains. For example, the use of magnesium and lithium in the manufacture of aircraft, wind turbines or battery production. Day by day, Wikström collects information and newspaper clippings from daily newspapers and walks around the park interviewing people about Russia’s war in Ukraine. The intention of the exhibition is to process and document the war reporting from a Swedish perspective.

About Elin Wikström

Elin Wikström (b. 1965) is educated at HDK Valand – Academy of Art and Design 1987 – 92. Her works are participatory and take place in dialogue with different contexts. They question norms, values and logics for how to speak, think and act. The aim of her artistic practice is to reflect on current social, political and cultural issues. In terms of art theory, these methods belong to the fields of conceptual art and the 1990s and 2000s developments in process-based, socially engaged art. She has participated in hundreds of solo and group exhibitions in Sweden and internationally and is represented in the collections of Moderna Museet, Stockholm, Gothenburg Art Museum and Westfälisches Landesmuseum, Münster, among others.

In English

Under utställningsperioden utförs fyra performativa handlingar av Elin Wikström i utställningslokalen och Botaniska trädgården, där hon monterar flygplan och bomber av mindre delar som har skurits ut i wellpapp och limmats.

Konstnären staplar lådor på eller i varandra, etiketterade med olika så kallade kritiska råvaror, vilka påverkas av avbrott i de globala leverantörskedjorna. Till exempel, användning av magnesium och litium vid tillverkning av flygplan, vindkraftturbiner eller batteriproduktion. Dag för dag samlar Wikström in information och tidningsklipp från dagstidningar och går omkring i parken och intervjuar människor om Rysslands krig i Ukraina. Avsikten med utställningen är att bearbeta och dokumentera krigsrapporteringen ur ett svenskt perspektiv.

Om Elin Wikström

Elin Wikström (f. 1965) är verksam i Göteborg och utbildad på HDK Valand – Högskolan för konst och design 1987 – 92. Hennes verk är deltagardrivna, äger rum i dialog med olika sammanhang och ifrågasätter normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar. Syftet med Wikströms konstnärliga praktik är att reflektera över aktuella sociala, politiska och kulturella frågor.

Konstteoretiskt tillhör dessa metoder fälten konceptuell konst, 1990-talets och 2000-talets utveckling inom processuell konst. Hon har medverkat i hundratals separat och grupputställningar i Sverige och internationellt och finns representerad i samlingarna bland annat på Moderna Museet, Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Westfälisches Landesmuseum, Münster.

 

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad