Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

En limpa snusförnuft
— Mattias Cantzler

En limpa snusförnuft är en experimentell ljudinstallation, där olika materialers egenskaper och förmåga att skapa ljud undersöks. En stor rulle med Ettans snus tas i bruk, och får under utställningen helt nya användningsområden. I motsättning till verkets titel är arbetet inte nödvändigtvis särskilt funktionellt eller rationellt. Med tummen mitt i handen har Cantzler tillverkat ett objekt vars mål och mening kan diskuteras. En limpa snusförnuft avspeglar tillvarons alltmer konforma, likriktade, homogeniserade och repetitiva leverne. 

Mattias Cantzler (f. 1976, Sverige) är boende och verksam i Oslo. Han jobbar huvudsakligen med installation, skulptur, analog 16mm film, video, animation, fotografi, ljud och land art. Hans arbeten är ofta rumsbaserade och platsspecifika. Tidigare har Cantzler ställt ut verk på bl.a. Galleri 54, Oslo Kunsthall, Khartoum Contemporary Art Center, Hedmark Kunstsenter och har även deltagit på the 6th International Festival of Ephemeral Art i Sokolowsko.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet
ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd