Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

NATURAM PERLUSTRARE
— Eva Dahlin

”Mitt arbete drivs av en nyfiken analys av ämnena biologi och naturvetenskap. Att gå in i människans kategoriseringar av Flora och Fauna. Att med seendet och dess materialisering söka förståelse för hur och varför något visar sig. Använder bildgestaltning som en väg till subjektiv biologi. Tar hjälp av anatomi i betydelsen; plocka isär natur-kroppar. Gestaltningen sker med två och tredimensionell bild(måleri, skulptur, teckning) där utgångspunkten är ”Avhumanisering av naturen”. Ser Kroppar som höljen och behållare med dess strukturer och variationer av insida och utsida. Utvidgar även kunskapen imönsterkonstruktion från sömmerskans arbete till skulptörens då filosoferandet runt kroppars arkitektur kan uppstå. Ser teckningsprojekten med Zoologiska institutionen och påNaturhistoriska museet i Göteborg som grundarbete för utställningen”
/Eva Dahlin

Titeln NATURAM PERLUSTRARE betyder (skärskåda naturen)

Utställningen består av sammanställda ”naturavdelningar” där varje rum på galleriet kallas avdelning med  rumsinstallationer besående av måleri och objekt/skulptur
Avdelning 1: Entomologisk plattform
Avdelning 2: Taxidermi (grekiska för ”gestaltning av huden”) vs Sömnad.
Avdelning 3: Anatomi vs Palimsest, handskrift( grekiska , ” på nytt igen” gnugga ,skrapa)
Avdelning 4: Anatomi vs Hölje.

 

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF