Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Járnbrautarmálið / A Railway Case
— Eva Rocco Kenell

Eva Rocco Kenell, Járnbrautarmálið / A Railway Case

Eva Rocco Kenells utställning utgår från ett orealiserat järnvägsprojekt. En undersökning som leder fram till poeten och entreprenören Einar Benediktsson (1864-1940). Det är en berättelse om ett historiskt arv av kultur, entreprenörskap och modernitet som fått ekologiska och ekonomiska konsekvenser i vår samtid.

Járnbrautarmálið / A Railway Case tar fasta på Benediktssons entreprenöriella egenskaper, men vrider dem bort från ett konventionellt nationellt narrativ. I den film som tillhör installationen blottläggs de spår hans olika projekt har lämnat efter sig på bibliotek, museer och i arkiv. I utställningsrummet finns även några tolkningar av Benediktssons poesi. Och på väggen hänger ett porträtt av poeten, knappt igenkännbar, gömd bakom en målad fyra (i tarot-sammanhang symbolen för makt).

Kenells konstnärliga praktik bygger ofta på dokumentära strategier och metoder, som kan vara förankrade i faktiska händelser, men även ta formen av mer autobiografiska projekt. Ett exempel på det senare är Kenells (eventuellt) fiktiva resa med en shaman genom Europa i videon I Got my Name in Venice: en road movie som skapar en dialektisk relation mellan fiktion, och den verklighet som skapas kring den. Samma dialektiska spänning finns i Járnbrautarmálið / A Railway Case. I verket står berättelser om negativ ekologisk påverkan, och ekonomiska ödesdigra faktorer i ett ständigt ansträngt förhållande till nationella patriarkala narrativ och etablerade föreställningar och myter om en enskild individs gärning. Benediktsson kan, trots sin centrala roll i gestaltningen, sägas vara en rätt perifer karaktär i verket: ett offer för de mer eller mindre förutsägbara konsekvenserna av sina egna handlingar.

Text: Hans Carlsson, Curator

Eva Rocco Kenell’s konstnärliga praktik utgår från en dokumentär grund, även om intentionerna snarare är att bryta ner klassiska narrativ och berättarstrukturer. Hennes arbeten tar avstamp i verkliga händelser och använder verkliga situationer och människor för att träda in i en, genom berättandet delvis fiktiv värld.

Eva Rocco Kenell är född 1982 i Växjö och har en kandidat i Fri Konst från Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam och en Master i Fri Konst från Konstfack, Stockholm. Kenell’s konst har visats både i Sverige och i Europa. Hon har medverkat på filmfestivaler samt varit på ett flertal konstnärs residens runt om Europa, senast via Konstakademien på Cité internationales des art i Paris.