Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Family Affair
— Sara Annsofidotter

På svenska

A large grey cannon watches over the small town from the top of a hill, and the rumbling sound from the testing of bombs echoes through the forest. Through collecting and processing archival material, ’Family Affair’ takes a closer look at the arms manufacturer Bofors in Karlskoga and examines the company’s hundred-year-old production chains, where the everyday life of the residents is intertwined with the economy of the arms industry in the middle of a dramatic natural landscape.

In English

En stor grå kanon stirrar ut över den lilla staden från toppen av ett berg, nere på torget hörs mullret från provsprängningarna i skogen. Genom insamling och bearbetning av arkivmaterial ser utställningen ’Family Affair’ närmare på vapentillverkaren Bofors i Karlskoga och verksamhetens hundra år gamla produktionskedjor, där invånarnas vardag flätas ihop med vapenindustrins ekonomi mitt i ett dramatiskt naturlandskap.

Med fotomontage och föremål från Bofors undersöker Sara Annsofidotter hur ihärdigt arbete, experimenterande och politiskt spel över tid har lett till upp- och nedgångar för dess invånare. Området präglas av dess band till kemisten Alfred Nobel, vars ackumulerade rikedom från försäljningen av dynamit årligen tilldelas mottagare av Nobels fredspris.

Annsofidotter är själv uppväxt i området och flera av hennes familjemedlemmar har arbetat på Bofors, däribland hennes farfar som körde nitroglycerin åt Bofors i en tid då området var som en egen liten stad med hockeylag, bibliotek och mytomspunnet hotell.

Utställningen är gjord med stöd av Konstnärsnämnden och Danish Arts Foundation.

Sara Annsofidotter

Sara Annsofidotter (f.1991) är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi (Mfa 2020) och Umeå Konsthögskola (Bfa 2016). I Annsofidotters pågående arbete insamlar och bearbetar hon material från stålindustrin utifrån hennes barndom i den lilla industriorten Degerfors i Värmland. Genom installation, grafiska element och poesi undersöker hon stålproduktionens arv och dess ekonomiska effekter.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet

Relaterat innehåll