Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Floras rike: Till en magnolia i blom om natten
Lars Blomqvist

På svenska

For a magnolia in bloom at night

”One night in April I find myself in the garden looking at the magnolia, in bloom it is inspiring and feeds my longing to find an expressive form in my painting – a gestaltung – just as self-explanatory;  to once bloom. I dedicate some paintings made in early 2021 to the magnolia in bloom at night.”

– Lars Blomqvist

In English

”En natt i april står jag i trädgården och betraktar magnolian, i blom är den inspirerande och när min längtan att i måleriet finna en form – en gestaltning – lika självklar;  att en gång blomma. Jag tillägnar några målningar gjorda i början av 2021 magnolian i blom om natten.”

– Lars Blomqvist

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad