Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Floras Rike: Internationella relationer
Ulla Mogren, Cop Shiva

En utställning med konst, från ett ursprungsland, som en produkt – resultatet av utfört arbete. Eller resultat av utförd tjänst. Utställningens verk omfattar hittills ursprungsländerna: Bangladesh, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Indien, Indonesien, Kambodja, Kina, Litauen, Nepal, Myanmar, Pakistan, Portugal, Rumänien, Sverige, Tibet, Thailand, Turkiet, Ukraina, U.S.A, Vietnam.

I utställningen ingår även ett verk av Cop Shiva, konstnär från Indien. Alla övriga som medverkar är för Ulla Mogren okända. Vid intresse för köp av verk, pris enligt överenskommelse. Hur eventuella pengar som mottagits för inköpt verk blir använda, kommer att synliggöras. Offentligt som konst och som ett resultat av förhållandet mellan och relationen till, produktion – konsumtion.

Ulla Mogren är konstnär med bas i Göteborg. Ulla arbetar med berättelsen i fokus där metaperspektivet blir en viktig faktor. Beroende av verkets art med varierat uttryck som film, foto, textbaserat, performance eller landart. Tiden, det idébaserade där processen tydliggörs är centralt, ofta med det berättade i twist mellan fiktion och verklighet. Återkommande ses reflektioner eller ifrågasättanden, som reportage från vardagliga händelser, med naturen som viktig aktör.

Cop Shiva är konstnär och fotograf från Bangalore, Indien. Shiva använder fotografi och performativa projekt som uttrycksmedium. I fotoserier har han dokumenterat komplexiteten och mångfalden i Indien, både från landsbygd och städer med fokus på människor och porträtt som genre. Shiva intresserar sig för idéer om teatralitet, performance och förklädnad i samtida kultur och fascineras av idén om maskerad och roller som människor spelar offentligt och privat.

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad