Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Förbisett, bortglömt och utelämnat
— Cecilia Sterner

I Pannrummet möter besökaren tre varelser av oklar härkomst. Oklart är även vilket typ av rum vi besökare inbjuds att befinna oss i. Ett smutsigt rum under jord, eller en grotta, där varelserna verkar vara någon typ av maskinister. Ett eget pågående universum där innandömet synas och ljuset riktas in i rummets mörka vrår.

En röd tråd genom Cecilias arbete är människans olika tillkortakommanden och illusioner. De handlar om perception ur ett psykologiskt perspektiv, om att vara sitt eget universums mittpunkt, de olika sociala lager som vi lägger på oss över tid som: förväntningar, missuppfattningar, dåligt omdöme, feltolkningar, minnesförlust och oförmågan att se helheter. Det handlar också om humorn i allt.

”Cecilia Sterner är konceptuell och plats/kontextinriktad. Hon är fokuserad på processer och förenar eget hantverk med ready-mades, fotografi, film och med performance där interaktionen med en oförutsägbar omgivning blir viktig. I en surrealistisk anda av respektlös lekfullhet angriper hon olika aspekter av vår samtida verklighet”. Johan Sandström, Molekyl Gallery

Cecilia Sterner är bosatt i Malmö och utbildad vid San Francisco Art Institute och Malmö Konsthögskola. Hon har på senare tid ställt ut på Galleri Box i Göteborg, Lilith Performance Studio och Inter Arts Center i Malmö. Vid sidan om sin konstnärliga praktik har hon arbetat som filmscenograf med gestaltning av temporära mötesplatser i det offentliga rummet och curerat konstprogram för Malmö stad och sedan 2018 för Konstfrämjandet Skåne.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet
Statens kulturråd
Göteborgs Stad
ABF