Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Open call

Föreslå bild- och formkonstnärer för residensvistelser i Göteborg 2021

På svenska

PROPOSE AN INTERNATIONAL ARTIST FOR A RESIDENCY IN GOTHENBURG 2021

Every year, a few international artists are invited to Gothenburg for a three month residency through IASPIS, The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists (www.iaspis.se). The aim of the residency is to promote and provide support for exchange between international artists and local Gothenburg artists, institutions and other art initiatives. Iaspis collaborates with a local group in Gothenburg who collects and processes local proposals and presents them to a decision making board at The Swedish Arts Grants Committee.

Deadline for proposals October 15th 2020

The Iaspis-group in Gothenburg now welcomes proposals for 2 international visual artists to be invited for a residency scheduled between August – October 2021. Proposals can be made by Gothenburg-based artists, institutions and other art initiatives. Please note that international artists cannot propose themselves to be invited to the residency.

The selected artist will have access to a guest studio at Konstepidemin, which also serves as living quarters. The artist will receive a stipend of 15 000 SEK/month, and Iaspis will also cover the travel expenses to and from Gothenburg. The stipend is not remuneration for work but a tax-free stipend given for artistic excellence.

Konstepidemin’s residency programme and the local Iaspis-group will do their best to support the visiting artist to have a valuable exchange with the city and the local art scene.

Proposals should be emailed to: iaspisgbg@galleribox.se
Deadline: October 15

The proposal should include:

  • Complete Name, address and contact for both the proposed artist, as well as for the contact person submitting the proposal.
  • Link to website or online portfolio for proposed artist (An attachment with a portfolio of under 6mb is also acceptable)
  • Short presentation of the artist and their work of max. 500 words
  • Short description of any potential planned activities (workshops, shows, etc.) or projects that the artist might engage in whilst in Gothenburg.
  • Proposed artists, curators, etc. that the visiting artist might meet during the residency period.

Please note that the proposed artist must have been contacted and been familiarized with the circumstances for the residency before the proposal is submitted. The invited artist should be an artist that could be expected to engage in an rewarding exchange with the regional art scene and that might provide valuable experiences for our relationship with the outside world.

The local Iaspisgroup in Gothenburg consists of representatives from:
Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Göteborgs Konstmuseum, GIBCA, Röda Sten, HDK, Gallery Four, Konstepidemin, as well as Gallery Box that is currently acting as Convener of the group.

In English

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som de presenterar för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden.

Lämna förslag för hösten 2021 senast 15 oktober 2020
Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till 2 residensvistelser augusti – oktober 2021.

Den gästande bild-/formkonstnären tilldelas resebidrag, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspisgruppen i Göteborg kommer att stödja den gästande bild-/formkonstnären för att hen ska få ut så mycket som möjligt av vistelsen.

Förslag mejlas till: iaspisgbg@galleribox.se
Deadline: 15 oktober 2020

 

Förslaget skall innehålla:

  • Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen konstnär och förslagsställare.
  • Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (även bifogad portfolio under 6mb går bra)
  • Kort presentation av konstnären max. 500 ord
  • Beskrivning av eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg.
  • Förslag på andra bild och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande formkonstnären kan komma att träffa.

Observera att den föreslagna formkonstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset. Iaspisgruppen i Göteborg söker konstnärer som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Föreslå expertbesök till Göteborg
Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg. Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från:
Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, ICIA, samt Galleri Box som också är sammankallande i gruppen.