Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Open call

Föreslå bild- och formkonstnärer för residensvistelser i Göteborg 2022

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som de presenterar för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden.

Lämna förslag för hösten 2022 senast 30 juni 2021

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till en residensvistelse augusti – oktober 2022.

Konstnären söker inte för egen räkning, förslagen skall istället ges av konstnärer, institutioner och andra konstinitiativ baserade i Göteborgsområdet, som sedan står som värd under residenset. Vi lägger stor vikt vid den inbjudande partens planer för vistelsen och eftersöker ett genomtänkt och förankrat förslag. Den gästande konstnären tilldelas resebidrag, boende, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer. För genomförande av publikt arrangemang finns extra medel som disponeras av den inbjudande parten i samråd med Iaspisgruppen.

Frågor besvaras av iaspisgbg@galleribox.se

 

Förslaget skall innehålla:

Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen konstnär och förslagsställare.
Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (Det går även bra att addera portfolion i förslags-pdfen)
Kort presentation av konstnären max. 500 ord
Beskrivning av planerade aktiviteter eller projekt som konstnären vill arbeta med på plats i Göteborg, samt en plan för publik presentation (samtal/workshop/performance eller dylikt)
Förslag på andra bild- och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande konstnären kan komma att träffa. Förankra dessa kontakter genom att tillfråga eventuella samarbetspartners.
Förslaget skickas som en pdf på max 10 mb, till iaspisgbg@galleribox.se
döpt till: “Namn på föreslagen konstnär_iaspis_2022”

Observera att den föreslagna konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset.

Föreslå expertbesök till Göteborg

Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg. Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från:

Göteborgs Konsthall, HDK-Valand, Röhsska museet, Konstmuseet, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, samt Galleri Box som också är sammankallande i gruppen.

Med stöd från/I samarbete med

IASPIS