Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Gibca Extended: My library was dukedom large enough
Carina Fihn, Lina Nordenström, Ulla West, Bibliotek Nordica

På svenska

”Every library is its own universum. Truths, lies, fantasies, dreams, proof and disproof exist on quiet shelves. All according to definite systems. The letters of the alphabet get a meaning through chapters, headings, and paragraphs. In that way human thinking, experience and knowledge throughout history have been made available for the future.
An artists’ book borrows the idea and the form of a book but is not literature in its usual form but an alternative space, a unique work, a container for the artist’s ideas and thoughts. The artist creates a personal universe, with its own truths, lies and sometimes its own library. It can contain everything or nothing at all. The intention is created in the eye of the beholder.”
– Carina Fihn

Participating artists:
The Nordica Library (a collection of books in A5 format with 82 guest artists, (edited by Imi Maufe, Megan Adie and Bent Kvisgaard )
Carina Fihn, Lina Nordenström, Ulla West. The curator of the exhibition is Carina Fihn.

In English

I Glasrummet visas fyra artists’ book-projekt som alla förhåller sig till idén om biblioteket.

”Varje bibliotek är sitt eget universum. På hyllorna i tysta salar samsas sanningar, lögner, fantasier, drömmar, påståenden, bevis och motbevis. Allt efter bestämda system. Alfabetens tecken ordnade till mening i kapitel, rubriker och stycken. Mänsklighetens tänkande, erfarenhet och kunskap genom historien har på så sätt gjorts tillgänglig för framtiden.

En artists’ book lånar bokens idé eller form men är inte litteratur i vanlig mening utan ett alternativt utrymme, ett unikt verk, en behållare för konstnärens idéer och tankar. Konstnären skapar sitt eget universum, sin egen sanning, sin egen lögn och ibland sitt eget bibliotek. Det kan rymma allt… eller inget. Mening skapas i betraktarens öga.”
Carina Fihn

Medverkande:
Bibliotek Nordica (en samling böcker i A5 format av 82 inbjudna nordiska konstnärer, sammanställd av Imi Maufe, Megan Adie och Bent Kvisgaard) Carina Fihn, Lina Nordenström, Ulla West. Utställningen är curerad av Carina Fihn