Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Performance

Gibca Extended: Your body isn’t just you
— Annika B Lewis, Fia Adler Sandblad, Pecka Söderberg

Bild- och formkonstnären Pecka Söderberg möter teater- och performancekonstnärerna Annika B Lewis och Fia Adler Sandblad.

”I ett möte mellan två verk undersöker de samspelet mellan människa och natur med dess hisnande vägar. För som professor Ruth Ley i microbiom vetenskap vid Max Planck Institute säger: ”your body isn’t just you”. Din kropp är inte bara din. Du bebos av ett kluster av bakterier. Vad händer när vi människor accepterar att vi är natur, att vi inte bara är vi utan delar i en intrikat väv av virus, bakterier och svampar? Kan microbiomerna i våra magar och kroppar talar till oss och, i så fall, kan vi lyssna till dem? Välkommen in i en värld av sammanbrott, nya horisonter och möjligheter!”
– Fia Adler Sandblad

Tid: Den 25 oktober,  två tillfällen med start kl 19:00 och kl 22:00. Den 27 oktober kl 15:00

Detta arrangemang är den 25 oktober även en del av ”Kulturnatta i Göteborg