Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

GIBCA Extended: Älskarna
— Stina Östberg

På svenska

”Waste products seek their way out over the paper. Notes made on different days, at different hours, in different places. They participate in a community as an anthology is bound together to make a book. The story behind a picture and a narrative in every motif. The story about what is the gap between activities which are days and years.. A gap which holds everything in place. Pictures are the mortar in an attempt to make a life.

Form rarther than create. Clip the paper, damp the paper, let colour float out over the paper, paint in different tempo, and degrees of dampness.Controlled and uncontrolled. Perfect pitch and tone deaf. In darkness and in light. Sem-liquid substances in one and the same person. Lovers entwined and seperable so as not to destroy thir love. As a hollow in the sand where the hand pours water in the same rate as it flows out into the sea again. The picture in the sea and in the hollow. Always evasive as if it were on the tongue. We whisper something about beginning to move. A feeling that it shall not evaporate. Solidify at the same moment that it is said. The image of radiance in a face which fades and glows alternately. Up on a mountain and at its base. As a headlight behind the summit. Comes and goes at the same speed.. High up on the mountain behind the summit the air is thin.. Blood flows, trickles, and stains the paper red. Clip the paper, damp the paper under the kitchen tap, dampen cups for the colours, we begin to paint. Often by chance, often aimlessly, Dispose of substances and make room for more.”
– Stina Östberg

Stina Östberg. Born 1977 in Sundsvall. Examination 2000 from The Valands School of Fine Art, University of Gothenburg. Stina is active in collaborative art projects, as a consultant for public art as well as studying theology at the University of Gothenburg. In the exhibition, ”The Lovers” she shows sketches in pen and ink and water-colours from 2015-2019

During GIBCA`s first exhibition period at Gallery Konstepidemin the first two seperate exhibitions will be interwoven with each other.

In English

”Om bilden har en källa kommer den ur livets tätt sammanflätade aktiviteter. Bilderna sipprar sakta fram. De kommer ur slaggprodukten av olika göromål ackumulerade i en kropp. Att stillsamt blöda möjliggör att återkomma till den akt av stillhet varje bild är.

Slaggprodukter letar sig ut över papper. Anteckningar gjorda olika dagar, i olika timmar och platser. De deltar i en gemenskap likt hur en antologi binds till en bok. En tillkomsthistoria bakom en bild och en berättelse i varje motiv. Berättelsen om vad som är hålet mellan aktiviteter som utgör dagar och år. Hål som håller allt på plats. Bilder som murbruk i försök att göra ett liv. Forma mer än att skapa. Klipper pappret, blöter pappret, låter färg flyta ut över pappret, målar i olika tempon och fuktighetsgrader. Kontrollerat och okontrollerat. Direkt gehör och tondövhet. I mörker och i ljus. Halvflytande substanser i en och samma person.

Älskarna sammanflätade och separerbara för att inte omintetgöra att älska. Som en grop i sanden där händer öser vatten, i samma takt som det flyter ut i havet igen. Bilden i havet och i gropen. Ständigt undflyende som att ha det på tungan. Vi viskar något om att sätta i rörelse. En känsla av att det inte ska torka in, stelna i samma sekund som det uttalas. Bilden av ett ansiktes strålglans som dimmas och skiner om vart annat. På ett berg och nedanför ett berg. Som strålkastarljus bakom ett krön. Det kommer och går lika fort. Högt där uppe på berget bakom krönet är luften tunn. Blodet flyter i sakta rännilar och färgar pappret rött. Klipper pappret, blöter pappret under kökskranen, väter färgkopparna, vi börjar måla. Ofta på måfå, ofta planlöst. Avyttra substanser och skapa utrymme för mer.”
– Stina Östberg

Stina Östberg f. 1977 i Sundsvall. Efter examen från konsthögskola Valand 2006 har Stina  jobbat i kollaborativa konstprojekt och som konstkonsult för  offentlig konst. Stina studerar även teologi på Göteborgs universitet. I utställningen, Älskarna på Galleri Konstepidemin ställer Stina ut bildanteckningar i tusch och akvarell utförda 2015-2019.

 

Under Gibca´s första period på Galleri Konstepidemin kommer Galleriets två första separatutställningar att flätas in i varandra.

 

Med stöd från/I samarbete med

Statens kulturråd
Göteborgs Stad
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin