Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

MICROVERSE – Göteborgs konstskola: Konstnärlig idégestaltning
— Anna Glimtorn, Ellen Bengtsson, Sidney Holcomb, Matilda Kirpensteijn, Andreas Norberg, Marte Pehrsen, Rosita Ståhl, Christian Abrahamsson, Zody Watipley, Ina Sjöstrand, Meritxell Serra

Under läsåret 2010/2021 har elva studenter på Konstnärlig idégestaltning utvecklat sitt konstnärliga språk genom måleri, teckning, collage, fotografi, grafik, skulptur, installation och ljud. Studenterna är: Anna Glimtorn, Ellen Bengtsson, Sidney Holcomb, Matilda Kirpensteijn, Andreas Norberg, Marte Pehrsen, Rosita Ståhl, Christian Abrahamsson, Zody Watipley, Ina Sjöstrand, Meritxell Serra.

Titeln MICROVERSE har valts av gruppen och utgår från tanken att alla har ett eget universum. Ett eget skapande språk som kan ta sig olika uttryck och upplevas som en del i det större sammanhang vi alla är en del av.

Under året har studenterna mött olika gästlärare som Anastasia Ax, Conny Blom, Annika Lundgren, Angelica Olsson, Patrik Elgström och Jenny Magnusson. Handledare från skolan har varit Peter Eccher, Martin Solymar, Ea Ten Kate, Tom Bogaard, Johan Malmström, Pia Mauno, Åsa Herrgård och Katarina Elvira Gudrunsdotter.

Utställningen på Galleri Konstepidemin, Bergrummet och Pannrummet är en del av gruppens läroprocess kring publikt arbete.

Varmt välkomna att ta del av olika världar och perspektiv som tillsammans bildar ett vi.