Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Öppen ateljé

Half time! Live-målning och öppen ateljé
— Hannah-Christina Nebosis

På svenska

Half time! Before her move from Studio Grindstugan to Studio Robert, guest artist Hannah-Christina Nebosis (AT) opens her studio to the public and shows the works that have been created in the last three months.

On display are paintings, collages and technical studies, experimental projects and the results created during her live painting performances in collaboration with local musicians. Nebosis works as a freelance artist in the areas of fine arts, live painting, performance, literature and architectural art. She is currently spending an artist-residency at Konstepidemin in Gothenburg and is looking for live painting collaborations with local musicians of different genres.

What is live painting?

The artist is painting behind the screen. Only her shadow and the painting in process of being created are visible to the audience. The visibility of the painting results from the use of strongly diluted paint and the illumination from the rear. Live painting is coordinated with the music and inspired by the music.

In English

Halvtid! Innan sin flytt från Studio Grindstugan till Studio Robert, öppnar gästkonstnären Hannah-Christina Nebosis (AT) sitt studio för allmänheten och visar upp verken som skapats under de senaste tre månaderna.

På utställningen finns målningar, kollage och tekniska studier, experimentella projekt och resultatet av hennes live-målningssessioner i samarbete med lokala musiker.

Nebosis arbetar som frilanskonstnär inom områdena bildkonst, live-målning, performance, litteratur och arkitektur. Hon befinner sig för närvarande på en konstnärsresidens på Konstepidemin i Göteborg och söker efter samarbeten med lokala musiker av olika genrer för live-målning.

Vad är live-målning?

Konstnären målar bakom en skärm. Endast hennes skugga och målningen som håller på att skapas är synliga för publiken. Synligheten av målningen kommer från användningen av starkt utspädd färg och belysning från baksidan. Live-målningen samordnas med musiken och inspireras av musiken.

Relaterat innehåll