Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Hemkomst
Nils Ramhøj

På svenska

Nils Ramhøj is a member at Konstepidemin and is exhibiting in Gothenburg Botanical Gardens, in the Japanese Valley. It’s an installation consisting of six separate pieces, printed on textile materials.

– I want to see my father become what he longed for – nature. To let him come back home for a visit, to the most beautiful of gardens. Swaying between presence and absence. Translucent.
– And the pain?
– Yes, also this – a mirage. The wind brings relief from it all.

Between plant, soil and rock the father appears, to disappear again into blinding light and fluttering shadows. Please, try to find him! 

About Nils Ramhøj

Nils Ramhøj is a multifaceted artist often using combinations of artistic mediums which include cooperation with the fields of theater, dance, music, literature and film. His artwork is often based on intimate relationships, vulnerability and existential issues.

In English

Nils Ramhøj är medlem på Konstepidemin och ställer ut i Göteborgs Botaniska Trädgård med en installation i Japandalen bestående av sex separata verk, tryckta på textilt material.

– Vill se min far vara det han längtade efter – natur. Låta honom komma på hembesök, till den vackraste av trädgårdar. Svävande mellan närvaro och frånvaro. Genomskinlig.
– Och smärtan?
– Ja, även den – en hägring. Vinden befriar från allt.

Mellan växter, jord och berg framträder faderns gestalt för att åter försvinna in i bländande ljus och växande dunkel. Försök finna honom!

Om Nils Ramhøj

Nils Ramhøj är en mångsidig konstnär inom bildkonst med sam- arbeten inom scenkonst, film och litteratur. Tematiskt berör hans konst ofta nära relationer, utsatthet och existentiella frågor.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad