Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Performance

I FEEL
— Jovana Puzovic

På svenska

Guest artist Jovana Puzovic invites you to an interactive performance where participants have the opportunity to reflect on their emotions. Inspired by the history of Konstepidemin as a former hospital area, you, like a patient, get a chance to share what worries you, and perhaps even a chance to heal.

How does it work? The participant sits down calmly and writes about their feelings. What is weighing on you right now? Jovana guides through the topic using her voice and the psychological method Deep Peat (DP2) in which the artist is certified. In PEAT Deep Processing, you begin with a problem. As you dig deeper, you uncover various factors linked to the root cause of the issue. Once you bring these factors to light, the problem tends to fade away. The participation takes up to thirty minutes.

Jovana Puzovic

Jovana works with mapping emotions using several methods, such as dérive, détournement, fashion design, clothing construction, and systemic constellation. Her artistic work is exploratory and multi-layered. Through it intertwines an article of clothing that tells a story by itself and is an inseparable part of every person. Out of them, she makes maps from garments – woven identity. On the maps, there are different methods of drawing, painting, and methods of making materials (punch needle, tufting gun…). Each map is a separate field that aims to transform – both the mapped place and the observer. She wants to equate a garment with a work of art and change the observer’s angle and place it on another level.

In English

Gästkonstnär Jovana Puzovic bjuder in till ett interaktivt performance där deltagarna får möjlighet att reflektera över sina känslor. Inspirerat av Konstepidemins historia som tidigare sjukhusområde får du likt en patient en chans att dela vad som bekymrar dig, och kanske även en chans till att läka.

Hur går det till? Deltagaren får sitta ner i lugn och ro och skriva om sina känslor. Vad tynger dig just nu? Jovana guidar genom ämnet med hjälp av sin röst och den psykologiska metoden Deep Peat (DP2) som konstnären har ett certifikat i. I PEAT Deep Processing börjar du med ett problem och upptäcker djupare och ganska olika saker längs vägen som leder till det djupaste orsaken till problemet du började med. Teorin är att problemet försvinner när du blir medveten om detta. Deltagandet tar upp till trettio minuter.

Jovana Puzovic

Jovana arbetar med att kartlägga känslor med hjälp av flera metoder, såsom dérive, détournement, mode design, klädkonstruktion och systemisk konstellation. Hennes konstnärliga arbete är utforskande och mångfacetterat. Genom det vävs en klädesplagg som berättar en historia i sig själv och är en oskiljaktig del av varje person. Av dem skapar hon kartor från plagg – vävda identiteter. På kartorna finns olika metoder för ritning, målning och tillverkning av material (punch needle, tufting gun…). Varje karta är ett separat fält som syftar till att förvandla – både den kartlagda platsen och betraktaren. Hon vill jämställa ett plagg med ett konstverk och förändra betraktarens synvinkel och placera den på en annan nivå.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad