Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

I landet av furu
— Leonela Lilja

På svenska

I landet av furu is an installation where the artist is chasing memories of persons and places through found objects, video, hair and photo. The ordinary is mixed with the intimate and repulsive.

The video piece is produced from found footage filmed at the farm where Leonela grew up. In the exhibition the heaviness of the machines and rawness of the architecture in the farm, meets memory-bearing belongings from the time before and after the adoption from Colombia. Past, present, two countries.

In English

I landet av furu är en installation där konstnären jagar minnen av människor och platser genom hittade objekt, video, hår och foto. Det vardagliga blandas med det intima och motbjudande.

Videoverket är producerat av hittat VHS-material, filmat på bondgården där Leonela växte upp. Lantbruksmiljöns tunga maskiner och karga arkitektur möter i utställningen minnesbärande tillhörigheter från tiden innan och efter konstnärens adoption från Colombia. Dåtid, nutid, två länder, ett mjölkrum.

Om Leonela Lilja

Leonela Lilja (född 1987 i Medellín, Colombia) arbetar med många olika medier och material men främst video, foto, text, hittade objekt, minnessaker och hår. Med ett intuitivt arbetssätt sammanfogas tillsynes åtskilda objekt och fragment till en installation där sakerna tillsammans bildar ett nytt narrativ. I sin praktik behandlar hon mellanförskap och tillhörighet genom erfarenheten av att vara adopterad.

Leonela Lilja har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2016 och en kandidat i fri konst från Umeå Konsthögskola 2014. Hon bor och är verksam i Stockholm där hon tillsammans med sex kollegor driver Galleri Nos. Leonela har ställt ut nationellt på bl.a. Moderna Muséet, Färgfabriken, Dalarnas Museum och internationellt på Universidad Cooperativa de Medellín, Colombia, Stiftung Kunstdepot, Göschenen, Schweiz och på FAFA Gallery i Helsingfors. 2022 och 2020 tilldelades hon konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendie. 2020 Jenny Linds stipendiefond från Konstakademien och 2019 Ester Lindahls resestipendie.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd

Relaterat innehåll