Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

Iaspis expertbesök – två internationella curatorer
— Diane Lima (Brasilien), Selene Yap (Singapore)

Tillsammans med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och fomkonstnärer, Kultur i Väst, Föreningen Konstepidemin och GIBCA Extended har Konstepidemin bjudit in två internationella curatorer för att under GIBCA Extended besöka regionala konstaktörer, såväl konstnärer som organisationer.

Fredag 13:e september 18.00-20.00 presenterar curatorena Diane Lima och Selene Yap sina praktiker på Konstepidemin i HUS 10. Tanken är att ge regionens aktörer internationella utblickar, utvidga sina kontaktnät och stimulera till internationella samarbeten.

Diane Lima är en fristående curator och forskare baserad i Brasilien. Hennes arbete fokuserar och experimenterar med multidisciplinära curatoriella projekt utifrån ett antikolonialt perspektiv. Hon har en lång rad spännande projekt bakom sig med curering av såväl utställningsserier, festivaler, programverksamhet som t.ex. AfroTranscendence, Valongo International Image Festival och PlusAfrot Residence.

Selene Yap är forskare och curator baserad i Singapore. Hennes curatoriella praktik spänner över en rad intresseområden och tar sig exempelvis uttryck i alternativa utställningsformer som användandet av shoppingcentret som en plats för konstnärliga interventioner eller genom bokformatet.

Presentationerna kommer hållas på engelska.

Ingen anmälan krävs.
Välkommen!

Med stöd från/I samarbete med

IASPIS
Kultur i Väst
GIBCA Extended