Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

In Tandem • GIBCA Extended 2023
— Martin Holm & Hannah McDonald

På svenska

In conversational collaboration you can’t just talk/paint, you also need to listen and respond to what the other one is saying. You can’t just say your own thing – overpaint everything, lest it becomes an argument. On the other hand, art can potentially communicate things in ways that words or touch cannot.

Martin Holm and Hannah McDonald have been engaged in this type of communication for 3 years now, the dialogue having developed parallel to the growth of their relationship. Sharing both work- and living spaces has created another layer of correspondence, one of closer proximity. Has this forced closeness caused them to subconsciously (or consciously) pick up the other’s habits and methods? Will the works adapt over time and unite individual nuances (a quantum entanglement of practices)? Or do the opposite and emphasize their eccentricities (an evolutionary diversification, of sorts)?

The works in the exhibition In Tandem began to germinate in the summer of 2022 during a 6-week self-organized residency in Siglufjordur, Iceland. Here Hannah and Martin worked from the landscape, mostly from water, next to both flowing streams and the sea. Water as an element is changeable, it moves back and forth according to surroundings, atmospheric influences, and to some extent its own will. You cannot have the crest without the swell, they work In Tandem with one another to create the wave.

These works have been created on the West-Coast of Scotland, Hallandskusten, Göteborg and Siglufjordor.

In English

Verken i utställningen In Tandem började sommaren 2022 gro under ett 6-veckors självorganiserat residens i Siglufjordur, Island. Här arbetade Hannah och Martin från landskapet, mest från vatten, invid både strömmande bäckar och hav.

Vatten som element är föränderligt, det rör sig fram och tillbaka efter omgivning, väderpåverkan, och till viss del egen vilja. Du kan inte ha krönet utan dyningen, de arbetar i tandem med varandra för att skapa en våg i ett vågspel.

Verken i utställningen har skapats på Skottlands västkust, på Hallandskusten, i Göteborg och i Siglufjörður, Island.

Bakgrund

I konstnärlig dialog kan du inte bara prata/måla, du behöver också vara lyhörd för vad den andre säger. Du kan inte bara föra fram din egen sak genom att övermåla allt, då riskerar det hela att bara bli till ett argument. Å andra sidan kan konst potentiellt kommunicera på sätt som ord och beröring inte kan.

Martin Holm och Hannah McDonald har kommunicerat på detta vis under tre år nu, och dialogen har utvecklats parallellt i och med att deras relation vuxit. Att dela både arbets- och bostadsyta har skapat ytterligare ett lager av korrespondens. Har denna påtvingade närhet fått dem att undermedvetet (eller medvetet?) ta upp den andres vanor och metoder? Kommer verken att anpassa sig över tid och förena individuella nyanser? Eller göra motsatsen och betona excentriciteter?

Om konstnärerna

Martin Holm

Martin Holm (f.1985, Köping) är en Göteborgsbaserad bildkonstnär med Masterexamen i Fri Konst från Akademin Valand 2014 samt en BFA från Cambridge School of Art (UK) 2008.

Holms konstnärliga praktik är ett studiobaserat upptäcktsresande genom populärkultur, samtidsfilosofi och konsthistoriereferenser. Rörelsen framåt är förankrad i måleri men kantad av återbruks-tematik, både materiellt och på ett idébaserat plan. Den är ett multidisciplinärt försök att komma underfund med samtidens kaos: genom måleri, kollage, skulpturala ’found objects’-assemblage och ett digitalt skissboksprojekt i GoogleEarth söker han vägar in i alternativa rymder, platser där skeenden inte nödvändigtvis är bundna av händelser, fysikens lagar, geometriska perspektiv eller sociala konstruktioner.

Hannah McDonald

Hannah McDonald (f.1993, Canterbury) har en 4-årig Kandidatexamen i Painting and Printmaking från Glasgow School of Art. Hon har bott och verkat i Göteborg sedan 2015.

Hannah arbetar inom teckning och måleri, och låter materialen snabbt och intuitivt diktera
form och komposition. Drivkraften bakom hennes arbete är att i ett konkret material skildra det
immateriella som pågår inuti hennes huvud. Efter att ha fått diagnosen tvångssyndrom (OCD),
bjuder hon nu in betraktaren till att uppleva hennes överansträngda tankemönster. Upprepning och ritualer är det som tar upp hennes hjärnutrymme och det är dessa som kommer naturligt för henne i studion.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet