Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Infromation • GIBCA Extended 2023
— Henrik Rylander

På svenska

Galleri Konstepidemin’s main gallery shows the solo exhibition INFROMATION by the artist Henrik Rylander. The exhibition addresses topics of information and disinformation, manipulation, and control in relation to the concept of power. How is the control of information and disinformation used in the exercise of power?

Through several works in the form of photography, objects, text, installations, and sound art, Rylander explores the theme. By using and reinforcing these concepts with visual and auditory means in the exhibition, the power is shifted and ends up in the hands of the artist. Or the viewer?

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

Utställningen INFROMATION behandlar ämnen som information och desinformation, manipulation och kontroll i förhållande till begreppet makt.

Hur används kontrollen av information och desinformation i maktutövning? Med ett antal verk i form av fotografi, objekt, text, installation och ljudkonst utforskar Rylander temat. Genom att i utställningen använda och förstärka dessa begrepp med visuella och auditiva medel förskjuts makten och hamnar hos konstnären. Eller hos betraktaren?

Om Henrik Rylander

Henrik Rylander (f. 1966 i Malmö) är konstnär, kompositör och fotograf, utbildad vid Högskolan För Fotografi och Film i Göteborg. Hans konst behandlar ofta teman som makt, kontroll och manipulation, och utforskar hur dessa begrepp uttrycks och förstärks genom visuella och auditiva medel.

Rylanders idéer kan ta form av objekt, installation, fotografi och text men mest frekvent kan formen benämnas ljudkonst. Konstverket har sitt ursprung i en ljudrelaterad fråga eller en stor del av konstverket består av ljud. Ofta använder han installation med ljud- och ljudrelaterade objekt som mixerbord, högtalare och mikrofoner. Objekten i installationen, och dess relation till varandra, titeln på konstverket, tillsammans med ljudet, belyser problem och tankar om information och desinformation, makt, propaganda och tankar om lyssnandet i relation till seendet.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin