Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Intervaller
— Ingela Skytte, Ingrid Kæseler, Maria Lavman Vetö

”Vi vill med utställningen ”INTERVALLER” utforska abstrakt måleri. Det handlar här om ett utvidgat måleri uppbyggt av repetition och ackumulation som aktiverar hela rummet. Med linjen och färgen som primära beståndsdelar intas gallerirummen. Aluminium, nylonnät, trä, statistik-rapporter, pigment och plexiglas utgör materialen i denna konstellation. Bildelement spelar mot varandra i optiska bildytor med dynamiska seriella variationer och ger plats till nya dialoger.”

Ingela Skytte (DK) har i en längre tid arbetat med system, begränsningar och regler. Hon arbetar med projekt där hon själv sätter gränser för vad hon får och inte får göra. Detta ger henne en frihet innanför begränsningen. Genom åren har hon arbetat med tematiska titlar som ”Sharing Fields”, ”Primary System” och ”In addition”. Färger läggs på, lager för lager, med breda penseldrag och med fri hand efter upptecknade blyertslinjer. Hon använder sig av ”rena” färger som blandas genom deras transparens.

Ingrid Kæseler (DK). I Ingrid Kæselers verk visas både linje och färg som faktiska fysiska storlekar. De fungerar som självständiga element som upprepas och samlas i eller på verket i form av längder med infärgad transparent serigrafi-nät s.k.”gaze”.I flera av dessa rumsliga målningar upplöses de målade elementen från bildytan och färgen löper, i form av ränder ner över väggarna, ner från taket och på golvet och bildar en utvidgning av såväl rum som tid. Målningarna överskrider i flera tillfällen inte bara de traditionella ramarna; de ”vecklar ut sig” i rummet där de skapar dialog med arkitekturen och definierar hur vi rör oss.

Maria Lavman Vetö (SE) arbetar med bildserier som består av enkla geometriska element. Bilderna blir oftast till i datorn. ”Då kan man göra stegvisa modifikationer och sedan se alla stegen. Det är spännande när en liten förändring av en bild gör att den från ha varit likgiltig plötsligt bli estetiskt tilltalande. Intuition får stöd av kognition”. Ett fåtal bilder ur en större mängd väljs ut, målas på duk eller trycks på papper, trä eller akrylglas. De senaste åren har datorn också använts till att visualisera tid. Maria har ett brödjobb som administratör på en gymnasieskola i Lund. Materialet till projektet ”Frånvarokonstellationer” är skolans 2000 elevers grafiska frånvarorapporter.