Jessica Johannesson

Vernissage lörd den 1 sept kl 12–16, Välkommen!

I sin konst använder sig Jessica Johannesson tråden för att bygga upp historier som ofta kretsar kring skörhet, sårbarhet, existens, rum och kropp. Hon undersöker allmänmänskliga tillstånd som hon ger form och struktur. Med hennes egna ord handlar mycket i hennes arbetsprocess och konst om kontroll och avsaknaden av kontroll. Jessica har utvecklat en teknik som gör det möjligt att forma och skulptera med textilfibern. Ett byggande av skulptur.

Jessica är utbildad på i Textil konst på HDK, Göteborg (ex. 2012) Innan HDK studerade Jessica tre år skulptur på Dômen konstskola och har en fil kand. i Genusvetenskap. År 2015 erhöll hon Konstnärsnämndens/IASPIS ettåriga Londonstipendie. 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur