Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Konstepidemins vänner

Vänträff med Jila Mossaed, poet, författare / Rogerts Bondesson, bildkonstnär

Jila Mossaed flydde från Iran till Sverige 1986 och har sedan debuten 1997 publicerat sju diktsamlingar på svenska. Hon valdes in i Svenska Akademien i oktober 2018. Hon är beundrad och älskad i Iran och vinner nu allt fler svenska läsare. Att skriva poesi, säger hon, är som en hjärnattack!

I sitt författarskap utforskar hon mystik och vardag med samma öppna ögon, orädd både för det gravallvarliga och det till synes banala. Hennes dikter påminner läsaren om vad poesin kan vara; dikterna närmar sig drömmen och döden, talar med träden och flyger med fåglarna, gråter med de lidande och hittar ord överallt.

Rogerts Bondesson målningar skildrar ofta stadsmiljöer som tycks vara tom på människor men där de mänskliga spåren är tydliga. Målningarna blir poetiska glimtar av verkligheten med det är långt från fotorealismen. Den är mera ett intensivt och långsamt betraktande, som resulterar i målningar av ett enda koncentrerat ögonblick. Tiden tycks ha stannat av och bilderna ger intryck av ett meditativt lugn – en sällsynthet i en splittrad värld där så många intryck samtidigt vill tränga sig på.

Bondesons måleri är tryggt förankrat i en koloristisk tradition. Genomgående är färgerna reducerade till en dov skala, där ljuset framstår i stark kontrast.