Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Origo
— Klara Berge

I Galleriet på Konstepidemin visas utställningen Origo. I storskaliga trådinstallationer och i ett tecknande som sträcker sig ut i rummet vill Klara Berge skapa utrymme för förundran och en upplevelse av magi i tillvaron. Genom materialiteten närmar hon sig det immateriella och det ordlösa, letar efter dörrar in till mentala sfärer för att skapa rumsligheter att kliva in i med både kropp och sinne.

”I Klara Berges textilbaserade konst bildar ljus och material ett eget språk som vänder och vrider på perception och stämning. De sköra garntrådarna viras till ljusknippen, trumskinn och svävande former och för tankarna till såväl den textila hantverkstraditionens nedärvda kunskap som till science fiction. Ljuset löper längs fibrerna mot det stora okända utanför synfältet, bortom det logiskt begripliga och in i erfarandet. Berge arbetar ofta storskaligt och installationernas taktilitet gör något med skalan på rummet, får ögonen att skifta fokus, lämnar plats för förvandling. Fibrer och färg blir till ljus och virar in en del av verkligheten i det okända.”
-Kristoffer Grip, Kulturcentrum Ronneby Konsthall

Klara Berge

(f.1987) bor och verkar i Göteborg och är utbildad vid Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF