Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Performance

Kollektiv (väv)koreografi • Craft Days 2024
— Matilda Dominique

På svenska

A performance by textile artist Matilda Dominique where she experiments with collective back strap weaving. The weavers are connected to their tools, the warp as well as to each other. Slow movements build materials.

The same movements also affects the warp threads, that stretch out throughout the space. The body is making craft, simultaneously it is a tool for making. As the weaving proceeds, a temporary thread installation is created that opens up for new ways of experiencing the surrounding space.

In English

Kollektiv (väv)koreografi är en performance av textilkonstnären Matilda Dominique där hon experimenterar med kollektiv bandvävning. Kropparna som väver är förankrade i sina redskap, sin varp och i varandra. Långsamma rörelser bygger material.

Samma rörelser påverkar också varpen som spänner över luftrummet. Kroppen utför inte bara ett hantverk, den är också ett vävredskap. I och med vävandet skapas en tillfällig tråd-installation som öppnar upp för nya sätt att uppleva platsen.

En del av Craft Days 2024

Biennalen Craft Days går av stapeln 2-5 maj 2024 och arrangeras med syfte att lyfta, stärka och synliggöra konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen.

Konsthallar, gallerier, kooperativ, utbildningar, institutioner och konstnärsdrivna initiativ samlas i ett rikt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Konsthantverkscentrum är projektägare och koordinerar evenemanget i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Craft Days 2024