Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Konstnärernas Mamma Kollektiv – En medlemsutställning

Möjligheterna att skapa nya verk eller uppnå de krav som kan finnas i ett Open Call som har tema eller specifik riktning är svåra att genomföra under en föräldraledighet eller med barn. Därför har KMK valt ett aktivt ställningstagande genom att ha ett icke hierarkiskt ”Open Call” med tema eller en urvalsprocess.

KMK vill dessutom genom mängden av konstnärskap visa variationen och hur konstnärskapet både kan förändras och kräva nya och mer flexibla former för att hållas aktivt under en utmanande tid i livet. Många konstnärsmammor slutar med den egna konsten när de fått barn visar undersökningen Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv (Konstnärsnämnden, 2010). Att även konstnärer borde ges möjlighet till en föräldraledig utan krav på att söka nya utställningar, stipendier och göra nya verk är en del av de strukturella problem som KMK har sett. Genom en fri form kan alla vara med i utställningen. Tanken är att synliggöra alla konstnärsmammors verk, deras konstnärskap och därmed även syftet med KMK. Vi vill utmana sättet på vilka grunder och villkor konstnärer arbetar och hoppas att vi genom den här utställningen kan vara ett exempel på ett nytt sätt att synliggöra och arbeta med konstnärernas behov genom nya perspektiv.

Konstnärernas Mamma Kollektiv (KMK)

2019 startade Konstnärernas Mamma Kollektiv (KMK). KMK är ett solidariskt nätverk, kollektiv och förening för alla som identifierar sig som konstnärer och mammor, utan geografiska, etniska, politiska eller religiösa begränsningar. Vår önskan är att vara ett brett nätverk och att nå så många mammor som möjligt därav erbjuder vi också medlemskap gratis. Tillsammans är vi nu över 80 medlemmar med geografisk spridning över Sverige och internationellt. Vi synliggör konstnärsmammor, och problematik kopplat att vara det samtidigt som yrkesutövande konstnär. Vi arbetar för att synliggöra strukturell problematik, och på ett praktiskt plan med lösningar, metoder och utveckling. Vi arbetar för att moderskap och konstnärskap ska bli förenligt och känns som en reell möjlighet för konststudenter.

Genom att KMK visar stöd och uppmuntran hoppas vi att motivationen för ett fortsatt konstnärskap finns. Vi medvetandegör statistiken (tex. Konstnärsnämndens rapport 2016) angående att konstnärsmammorna i Sverige föder färre barn än genomsnittskvinnan. Konstnärsmannen har dock fler barn än genomsnittsmannen vilket synliggör strukturella problem i konstnärsyrket kopplat till kön. KMK vill genom kollektivet erbjuda en gemenskap, ett sammanhang, och ett stöd. Sedan starten har KMK ställt ut medlemmar på flera ställen i Sverige bland annat Galleri 54, Whose Museum, Art Made This, Skogen, vi har även utvidgat och har en regelbunden dialog med liknande organisationer i Norden och utanför.

 

Utställningen görs med stöd från Göteborg Konst och Konstenheten Västra Götaland.

 

Utställande konstnärer på Konstepidemin 2023

 • Anne Marte Overaa
 • Sofia Priftis
 • Sofia Rybrand
 • Rita Nettelstad
 • Vanessa Hansen
 • Rebecka Bebben Andersson
 • Subani Melin
 • Ellen Dynebrink
 • Clara Aldén
 • Angelica Olsson
 • Statira Jazayeri
 • Anna Lamberg
 • Ina Porselius
 • Kristin Ylikiiskilä Broberg
 • Klara Berge
 • Annika Nyman
 • Cecilia Bengtsson
 • Vilda Kvist
 • Marie Dahlstrand
 • Tuva Widen
 • Linda Ottosson
 • Krystallia Sakellariou
 • Sarah Schmidt
 • Azadeh Esmaili Zaghi
 • Kirsti Taylor Bye
 • Karin Sandberg
 • Anna Elisa Nilson
 • Amanda Nordqvist
 • Christin Wahlström
 • Anna Hydén
 • Malin Bogholt
 • Agnes Nissen
 • Kristina Skantze
 • Ana Carolina Fleming
 • Josefine Östberg Olsson
 • Martha Ossowska Persson
 • Ilona Huss Walin
 • Emelie Liljebäck
 • Frödi Lazlo Belle
 • Eva Linder

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Västra Götalandsregionen