Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Kontemplation • GIBCA Extended 2023
— Joanna Günther

På svenska

The solo exhibition Contemplation by the artist Joanna Günther is shown in Galleri Konstepidimin’s venue Bergrummet. The artist has worked with a theme where the underlying feeling of hallucination is close at hand. We encounter an installation that carries the organic shape of the room. We are embraced by shades of the inner body and drawn towards a center point that bears traces of hypnosis. Günther’s work often explores psychological and emotional states, focusing on themes such as hallucination, hypnosis, and dreamlike landscapes.

About Joanna Günther

Joanna Günther (born 1979) is a Stockholm-based artist with a studio located in Gustavsberg’s old porcelain factory. She graduated from Konstfack’s Ceramics and Glass department in 2008, and her work often revolves around tactility, whether in the form of art installations or designing objects. Günther’s artistic practice is characterized by an exploration of the boundaries between the visible and the invisible, the rational and the irrational, and the individual and the collective. Her work often delves into psychological and emotional states, with a focus on themes such as hallucination, hypnosis, and dreamlike landscapes.

In recent years, Günther has created installations for festivals, private settings, and various brands. Alongside her narrative work, design has been an important part of her livelihood.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

I utställningen Kontemplation har Joanna Günther arbetat med en tematik där den underliggande känslan av hallucination ligger nära till hands.

Vi möter en installation som bär rummets organiska form och omfamnas av inomkroppsliga nyanser. Vi dras mot en mittpunkt som bär spår av hypnos. Günthers arbete undersöker ofta psykologiska och emotionella tillstånd, och fokuserar på teman som hallucination, hypnos och drömlika landskap.

Om Joanna Günther

Joanna Günther (f 1979) är verksam i Stockholm med ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Utbildade sig på Konstfack institution Keramik och glas mellan 2002-2008. En röd tråd i hennes arbete är taktiliteten, oavsett om det rör sig om konstinstallation eller att formge föremål.

Günthers konstnärskap karakteriseras genom undersökning av gränsområdena mellan det synliga och det osynliga, det rationella och det irrationella, samt det individuella och det kollektiva.

Hennes arbete undersöker ofta psykologiska och emotionella tillstånd, och fokuserar på teman som hallucination, hypnos och drömlika landskap.

Hon har de senaste åren skapat installationer på festivaler, i privata sammanhang, för varumärken och medverkat i flertalet utställningar. Jämsides med det narrativa arbetet har formgivning varit en viktig del som försörjning. Günther jobbar även kuratoriskt med egenintierade projekt och på uppdrag.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet