Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Väggen, en utställningsserie – del 3
— Kristina Lindberg

Tredje utställningen i en serie om fyra där konstnärer fått utgå från Marlene Haushofers roman Väggen (från 1963). Curerat av Jakob Sjöstedt.

Väggen är en utställningsserie som sträcker sig från hösten 2021 fram till och med februari 2022. Den består av fyra separata utställningar, som var och en tar plats i det vi kallar Glasrummet, en till ytan mycket liten utställningslokal i ett hörn av galleriet.

Serien lånar sin titel från en roman av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Grundförutsättningarna i boken är mycket enkla. Över en natt har huvudpersonen, en icke namngiven kvinna, avskilts från omvärlden genom en osynlig vägg. Orsaken till fenomenet förblir ouppklarad såväl för kvinnan som för läsaren. Det är istället naturen, årstidernas växlingar och det många gånger tunga arbete som avkrävs henne enbart för att hålla sig vid liv, som utgör berättelsens nav.

Inför serien fick fyra konstnärer varsin pocketupplaga av boken skickad till sig, tillsammans med förfrågan om att göra varsitt verk. Hur de förhåller sig till berättelsens tematik står dem helt fritt. Boken som gavs ut 1963, har genom åren lyfts fram som en feministisk överlevnadshandbok, såväl som en ursinnig kritik av moderniteten och dess hänsynslösa förhållande till naturen.

De medverkande konstnärerna är Marja-Leena Sillanpää, Tobias Sjöberg, Kristina Lindberg och Ingvild Hovland Kaldal. Gemensamt har de alla en alldeles särskild förmåga att synliggöra den tunna fernissa av kultur, språk och teknologi, med vilken vi önskar manifestera vår särart. Det görs genom en närgången nyfikenhet inför den egna konstnärliga processen, där sinnliga såväl som andliga erfarenheter och aktiviteter tillerkänns en betydelse bortom det mätbara och ekonomiskt berättigade. Alla försöker de på ett eller annat sätt upprätta en kontakt med någonting utanför sig själva, på andra sidan Väggen. Det kan vara ett ting, en röst, en gud, en dröm.

Jakob Sjöstedt, konstnär och curator

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
ABF
Göteborgs Stad