Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Återuppståndelse
— Krystallia Sakellariou

På svenska

Bergrummet is temporarily transformed into a burial chamber. An installation made from pump, hoses  and my fathers’ left behind homemade wine, that occupies almost the entire space. An attempt to make a heart, a very big heart, to start beating again.

In English

I utställningen Återuppståndelse förvandlar Krystallia Sakellarious tillfälligt Bergrummet  till en gravkammare. En installation bestående av pump, slangar och hennes pappas efterlämnade hemgjorda vin tar nästan hela rummet i anspråk. Ett försök att få ett hjärta, ett mycket stort hjärta, att åter börja slå.

”De senaste åren har mitt barndomshem spelat en viktig roll i min konst. Huset som en väldig kropp med ett yttre och ett inre. En nutid som kräver uppmärksamhet, omsorg och en dåtid som dröjer sig kvar. Föregående generationers efterlämnade föremål som möjliga beståndsdelar till något nytt, något större, något levande. En arbetsprocess som kan liknas vid ett pågående experiment. Mellan närvaro och frånvaro, liv och död. Utfallet lämnar jag delvis i besökarens händer.”
– Krystallia Sakellariou

Krystallia Sakellariou arbetar i projekt där olika uttryck möts, t.ex. stop-motion animation, installation, performance och text. I Göteborg har hon tidigare ställt ut på Galleri 54 (2014) och Galleri BOX (2012). I båda utställningarna arbetade hon med världar i miniatyr som projicerades upp till mänsklig skala, täckte utställningsväggar och omslöt betraktaren. Installationen i Bergrummet är den första i en planerad serie där perspektivet är det omvända. Från mikro till makro, från yttre rum till kroppens inre. En installation som kan ses som en rumslig form av animation i dess grundläggande betydelse: att besjäla, ge liv åt döda ting.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF