Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

As I was standing watch on the hill, I thought I saw the forest begin to move
— Lavinia Jannesson

As I was standing watch on the hill, I thought I saw the forest begin to move

Jag beger mig mot sydligare breddgrader i hopp om att nå min destination, Fontainebleauskogen med nakna träd och marken mätt av fallna löv. De materiella förutsättningarna – naturen som tjänade som objekt för skogens målare, Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Gustave Courbet och Camille Corot genererar nu nya verk i en närmast fysisk bemärkelse. Råa pigment extraherade ur vegetation producerar slumpmässiga mönster, avtryck och färg på längder av linne. Från det gula till det bruna. Från det lila till det blågrå och svarta.

Lavinia Jannesson (1987) bor och är verksam i Stockholm. Hon har en masterexamen från Konsthögskolan i Malmö och har bland annat ställt ut på Galleri Arnstedt i Östra Karup, Galleri Pildammstornet i Malmö, Grafikens hus, Mariefred och på Marsvinsholms slott.

Jannesson drivs av en vilja ge uttryck för människans storartade förmåga att se och skapa samband och mönster.
I hennes projekt undersöks dokumenterad historia genom konstnärlig research. Med ett intresse för synkronicitet som fenomen söker hon relationer mellan skilda discipliner, och med utgångspunkt i specifika historiska händelser eller vetenskapliga företeelser, konstrueras nätverk av fakta, anekdoter och associationer. Likt en detektiv följer hon spår, drar slutsatser och letar efter dolda kopplingar. I denna väv kan ämnen tagna ur astronomin leda till artonhundratalets landskapsmåleri, till Napoleon Bonaparte eller till växtfärgning. Resultatet är en variation av arbeten i olika medium, så som textila arbeten, snickerier och grafiska tryck samt ready-mades och originalmaterial direkt länkat till efterforskningen.

www.laviniajannesson.com

 

Med stöd från/I samarbete med

Arr. Galleri Konstepidemin