Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Line up • GIBCA Extended 2023
— Merete Lassen

På svenska

The solo exhibition Line up by the artist Merete Lassen is shown in Galleri Konstepidemin’s inner room of the main gallery space. In the exhibition Lassen has drawn inspiration from details in Gothenburg’s cityscape. Details that become like puzzle pieces for new compositions.

An excerpt from the city, a made-up story, a curiosity about what’s going on behind the facade and under the awning. Colors and lines combined that remind of a time gone by and a life that continues. Colors and lines that bring memories and stories to life. A summer long ago, something that happened, or something completely made-up.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

I utställningen Line up har norska konstnären Merete Lassen tagit inspiration från detaljer i Göteborgs stadsbild. Detaljer som blir som pusselbitar för nya kompositioner.

Ett utsnitt ur staden, en påhittad historia, en nyfikenhet om vad som pågår bakom fasaden och under markisen. Färger och linjer i kombination som påminner om en tid som varit och ett liv som pågår. Färger och linjer som väcker minnen och berättelser till liv. En sommar för länge sedan, något som hänt eller något helt påhittat.

Om Merete Lassen

Merete Lassen är född och uppväxt i Langesund, Norge. Erhöll en BFA från University of New South Wales i Sydney 2006. Har sedan 2007 varit bosatt och verksam i Göteborg.

Kärnan i Lassens arbete är sökandet efter mönster och detaljer i vardagen. Att lyfta blicken och ta en närmre titt på det som finns omkring oss. I Lassens arbete är platsen viktig. Hon utgår från specifika platser och låter detaljer, färg och formspråk vara ledande i sin konstnärliga process. Arkitektoniska element dekonstrueras och omarbetas för att utforska hur form och färg fungerar tillsammans för att skapa en känsla av identitet. Lassens uttryck består av skarpa linjer och släta ytor. Det är en långsam process där hon metodiskt bygger upp målningen med många lager.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin