Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Där steg ett träd

Vernissage lördag 1 sept kl 12:00–16:00

I Johanna Karlssons och Maria Halls utställning på Galleri Konstepidemin möts måleri, teckningar och skulptur i en visuell dialog. Konstnärerna arbetar på olika vis med naturens mörker och ljus som utgångspunkt för att gestalta mänskliga predikament som längtan och försvinnande.

Under arbetet med utställningen har Karlsson och Hall arbetat separat i sina ateljéer, men de har också arbetat med ett par verk där den enes verk stått som modell för den andres. Verken kommer på utställningen att spegla sig i varandra. Ytterligare en dimension kommer att öppnas. En tredje.

Johanna Karlsson och Maria Hall är båda födda i Göteborg. De fick sin utbildning på KV-Konstskola och Hovedskous målarskola, och därefter på Valands konsthögskola och Kungliga Konsthögskolan. De är nu verksamma i Stockholm.

Samtal om konst söndagen den 23 september kl 15–16. Fri entré. Välkommen!
läs mer om samtal

www.mariahall.se

www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/johanna-karlsson