Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Väggen, en utställningsserie – del 2
— Marja-Leena Sillanpää

Andra utställningen i en serie om fyra där konstnärer fått utgå från Marlene Haushofers roman Väggen (från 1963). Curerat av Jakob Sjöstedt. Inbjuden konstnär: Marja-Leena Sillanpää.

Väggen är en utställningsserie som sträcker sig från hösten 2021 fram till och med januari nästa år. Den består av fyra separata utställningar, som var och en tar plats i det vi kallar Glasrummet, en till ytan mycket liten utställningslokal i ett hörn av galleriet. Inför serien fick fyra konstnärer varsin pocketupplaga av boken skickad till sig, tillsammans med förfrågan om att göra varsitt verk. Hur de förhåller sig till berättelsens tematik står dem helt fritt.

”Jag är intresserad av vad som styr oss, den egna handlingen och de avtryck vi lämnar efter oss. Arbetet börjar med att samla, organisera och presentera underliggande perspektiv. Det handlar om att belysa vad som kan existera parallellt med något annat som inte syns med blotta ögat. Genom att utforska den inneboende historien visas vad som tidigare hänt i relation till vad som kommer eller borde hända i vår existens, liksom det individuella och kollektiva omedvetna och undermedvetna. Förutom Masterexamen på KKH 2004, besitter jag titlarna Clairvoyant och Dödgrävare. Hittills har 125 himmelsfärder genomförts och i ett växande bibliotek finns över 2000 artistsbooks.”
– Marja–Lena Sillanpää

Om projektet

Utställningsserien Väggen lånar sin titel från en roman av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Boken som gavs ut 1963, har genom åren lyfts fram som en feministisk överlevnadshandbok, såväl som en ursinnig kritik av moderniteten och dess hänsynslösa förhållande till naturen. Grundförutsättningarna i boken är mycket enkla. Över en natt har huvudpersonen, en icke namngiven kvinna, avskilts från omvärlden genom en osynlig vägg. Orsaken till fenomenet förblir ouppklarad såväl för kvinnan som för läsaren. Det är istället naturen, årstidernas växlingar och det många gånger tunga arbete som avkrävs henne enbart för att hålla sig vid liv, som utgör berättelsens nav.

De medverkande konstnärerna är Marja-Leena Sillanpää, Tobias Sjöberg, Kristina Lindberg och Ingvild Hovland Kaldal. Gemensamt har de alla en alldeles särskild förmåga att synliggöra den tunna fernissa av kultur, språk och teknologi, med vilken vi önskar manifestera vår särart. Det görs genom en närgången nyfikenhet inför den egna konstnärliga processen, där sinnliga såväl som andliga erfarenheter och aktiviteter tillerkänns en betydelse bortom det mätbara och ekonomiskt berättigade. Alla försöker de på ett eller annat sätt upprätta en kontakt med någonting utanför sig själva, på andra sidan Väggen. Det kan vara ett ting, en röst, en gud, en dröm.

Jakob Sjöstedt, konstnär och curator

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
ABF
Göteborgs Stad