Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Mortal Remains – Shine On
— Maria Koolen Hellmin

Marias utställning, Mortal Remains – Shine On, är ett platsspecifikt projekt utformat från platsens rumsliga förutsättningar och Bergrummets historia. En bild som Maria arbetat utifrån är ett tidigt fotografi på Göteborgs Epidemisjukhus.  Med Marias egna ord, ”Bergrummets port framstår som ett glupande hål”. Om Bergrummets historia går att läsa i, ”Från kolera till Konst” av Tomas Rubin. I de första raderna beskrivs hur likvagnarna åkte från Bergrummet ut i staden för att hämta offren för kolerasmittans härjningar.

I Epidemisjukhusets tretton byggnader ovanför Bergrummet, vårdades alla patienter, varav somliga övervann döden. Minnen, plåga, smitta, bot, nåd, avgrund, liv, död – den tunna hinnan emellan. Den oerhörda sorgen. Att försvinna. Att personer man älskar försvinner. Det sköra, en önskan att få leva, att betvinga döden. Uppbrott. Att lämna, att nå fram. Kanske exilens ingenmansland. Kanske sjukdomens osäkra förlopp. Om gengångare, andar, spöken, vålnader, älvor, vättar, väsen, döda ochlevande. Vampyrer, demoner och änglar. Osaliga själar. Ond bråd död. Evigt liv. Om platser där själar dröjer sig kvar fast kroppen sedan länge är död. Immateriella skuggbilder. Historier om spök-visten i underjordiska kulvertar under sjukhus. En utställning utan vetenskapliga bevisvare sig för spökens existens eller människans odödlighet. Maria Koolen Hellmin

Maria Koolen Hellmin (f 1958). Lever och arbetar i Stockholm och Skinnskatteberg. Utbildad i skulptur vid Konsthögskolan i Stockholm 1982-87. Maria har haft många separatutställningar, skulptur/dansprojekt och medverkat i en rad samlingsutställningar. Maria arbetar ofta med det platsspecifika. Senaste utställningar är Tr3s Puertas Espacio Cultural, Torre del Mar, Andalusien, Spanien 2017 och samlingsutställningen, Ur aska, på Västerås konstmuseum 2018. Marias verk finns representerade i det offentliga rummet genom uppdrag för Statens konstråd, kommuner och landsting. Ett exempel är ett större konstprojekt med en flytande skulptur i Mandal´s älv i Norge. De senaste åren har Maria arbetat rumsligt och tredimensionellt med tvådimensionell bild och fotografi. Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet har Maria arbetat som lärare och professor på Konstfack, konsult och intendent för Stockholms Konstråd samt konstnärlig rådgivare för kommuner, landsting och Storstockholms Lokaltrafik AB m fl.​

 

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd