Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Floras Rike: Arternas mångfald: efter och med inspiration av Hoefnagel
Nils-Gunnar Eek

Nils-Gunnar Eek visar kopparstick inspirerade av Jacob Hoefnagels verk ”Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii” från 1592.


Efter Hoefnagel´s
Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii utgavs 1592 i Frankfurt av Jacob Hoefnagel. Verket bestod av 4 delar med 13 kopparstick i varje, således inalles 52 stick.

Bladen är kompositioner med olika djur och växter med citat från Bibeln, psalmer, ordspråk och tänkare, ofta på latin. Motto-motiv hänger ihop, många gånger med svårtydda betydelser och syftningar, ofta i form av gåtor.

Bladen är motiv som sonen Jacob graverat efter fadern Georgius miniatyrmålningar ( även förmodligen andra gravörer då Jacob vid tiden bara var 17 år! ) Många djur och växtarter avbildas för första gången på bladen som självständiga motiv och Hoefnagels verk påverkade starkt det Holländska stillebenmåleriet.

Archetypa kom att delvis koloreras och kopieras av andra konstnärer under 1600-talet. Enskilda motiv dyker upp i olika publikationer ända in i 1700-talet, ofta i spegelvänd form då de kopierats direkt från bladen.

Sticken har graverats från originaltryck i egen ägo samt foton. Färgläggningen har i möjligaste mån gjorts utifrån Georgius ursprungliga miniatyrmålningar.
– Nils-Gunnar Eek

 

 

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad