Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Promenad á Deux
— Nini Hansen

På svenska

Hiding in caves – living in solitude – the nocturnal scorpions only meet during spring time in the search of the ideal partner. The exoskeletons protecting the animals body luminates under the ultraviolet light working as an old communication system to locate each other to perform a dance ceremony named ‘Promenad á deux´.

 

The exhibition is a site specific sensory installation evolving around notations of this ancient ritual performed between pheromones, pinchers and stingers.

´Scorpion Hour´ is an expression from alchemic traditions referring to that special time, when base metals can turn into gold – a liminal phase representing transformation and tension.

About Nini Hansen

Nini Hansen is a visual artist based in Copenhagen. She holds a MFA from HDK-Valand and exhibitions include Röda Sten Konsthall (Göteborg), Galleri Format (Malmö) and CFF (Stockholm).

She recently recieved working residencies at the Danish Art Workshops (Copenhagen) and Kunsthal Kongegaarden (Korsør).

In English

Ett liv i ensamhet, gömda i grottor – nattskorpionerna möts endast under våren på jakt efter den perfekta partnern. Det yttre skelettet som skyddar djuren lyser med ett ultraviolet ljus och fungerar som ett kommunikationssystem för att finna varandra, så att de kan utföra dansceremonin ‘Promenad á deux´.

Utställningen är en platsspecifik sensorisk installation som utforskar denna uråldriga ritual som utspelas mellan feromoner, klor och giftkrokar.

”Scorpion Hour” är ett uttryck från alkemistiska traditioner som syftar på en speciell tidpunkt, då basmetaller kan förvandlas till guld – ett snävt skifte som symboliserar tranformation och spänning.

Genom att kombinera element från forskning och alkemistisk symbolik låter Hansen Bergrummets väggar fungera som en scen för att förstora upp ritualen som annars är osynlig för det mänskliga ögat. Det blir ett sätt för besökaren att kliva in i dimman som skorpioner i natten.

Om Nini Hansen

Nini Hansen är baserad i Köpenhamn. Hon har en MFA från HDK-Valand och har ställt ut på Röda Sten Konstall (Göteborg), Galleri Format (Malmö) och CFF (Stockholm). Hon tog nyligen emot inbjudan till konstnärsresidens på the Danish Art Workshops (Copenhagen) och Kunsthal Kongegaarden (Korsør).

 

 

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet

Relaterat innehåll