Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Obscure Territories – Inception
— Eliska Kovacikova

På svenska

Obscure Territories – Inception is a mixed-media, site-specific installation inspired by the urban landscape’s hidden elements. This project is a debut exhibition of the artist’s research in underground spaces and bunkers. Through the interaction between form, material and sound the artist explores a correlation between the exhibition venue, its strengths and vulnerabilities and the meaning of a bunker as a metaphor for protection but also a reminder of continuous threat and invader’s presence.

In English

Obscure Territories – Inception är en mixed-media, platsspecifik installation inspirerad av stadslandskapets dolda element. Detta projekt är en debututställning av konstnärens forskning i underjordiska utrymmen, bunkrar och skyddsrum.

Genom samspelet mellan form, material och ljud utforskar konstnären en korrelation mellan utställningsplatsen, dess styrkor och svagheter och betydelsen av en bunker som en metafor för skydd men också en påminnelse om kontinuerlig hot och inkräktares närvaro.

Delar av forskning och utveckling av detta projekt genomfördes med stöd från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden.

Eliska Kovacikova

Eliska Kovacikova är en slovakiskfödd konstnär verksam i Stockholm. Hennes konstnärskap kretsar kring tid och utrymme, i ett försök att tänja dess gränser och genomlysa dess olika lager.

Kovacikova är utbildad inom grafik och tryckkonst, men expanderar sitt arbete till ett antal andra medier, som teckning, skulptur, ljud och större platsspecifika installationer. Hon intresserar sig särskilt för landskapet och inte minst det urbana, hur det utvecklas och förändras. Mer än att fokusera på den observerbara staden, dess skalor och volymer, så lyfter hennes konstverk fram mellanrummen, mellan hus, kroppar och natur, i vilket staden uttrycks som en mötesplats mellan polära krafter, mellan skapande och destruktivitet. Stadens energi är som en spöklik energi som blir kvar på platsen i väntan på att avläsas.

Hennes arbeten tar ofta plats som storskaliga platsspecifika installationer i okonventionella material och tryckmetoder. Kovacikova är utbildad vid Academy of Fine Arts and Design i Bratislava, Slovakien, samt deltagit i studier i Finland, Litauen, Ryssland och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk har presenterats på separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd

Relaterat innehåll