Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Odla upp landet
— Navet, Allas Ateljé

Odla upp landet är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur den odlas idag och några visioner om framtidens odling.
I utställningen möter vi engagerade odlare, människor som försöker hitta nya försörjningssätt på landsbygden och odlare som vill förändra världen.

I Sverige frodas fritidsodlingen på balkonger, kolonilotter och i trädgårdar. Samtidigt blir de professionella matproducenterna, bönderna, allt färre. Hälften av all mat i Sverige importeras. Matskandalerna avlöser varandra och många undrar vad vi egentligen äter. Därför tar vissa saken i egna händer. Nya relationer mellan producenter och konsumenter börjar växa fram. Odling i nya former spirar och motiven är långt fler än att bara få mat på bordet. En del vill helt enkelt ha bättre mat,
andra odlar sociala relationer. Många odlar för förändring.

Utställningen är en del av projektet KULTURSTRÅKET och arrangeras av Föreningen Navet i Bergsjön och Allas Ateljé i samarbete med Folkets Hus och Parker, ABF och Göteborgslokaler.

TELLUSFESTIVALEN

Under Tellusfestivalen lördag 11 september är utställningen öppen klockan 12–18. Guidade visningar av utställningen kl. 13.00 – 13:30 och 14:00-14:30.

FREDAGSKLUBB

Fredagsklubben och workshop i samarbete med Allas Atelje:
3 och 10 september kl 14-18
TEMA 3 SEPT: mat, odling, färg och smak.
TEMA 10 SEPT: Hållbar utveckling med fokus på miljöfrågor och skapa flagor.
Resultatet av detta pågående projekt är en skulptural installation som ska presenteras i utställningen “Fred bortom orden” i Allas Ateljés lokal på Rymdtorget i Bergsjön, Göteborg. Utställningen är öppen 17–23 september som är en del av GIBCA extended 2021.
I utställningen Fred bortom orden visas ett samarbetspedagogiskt konstprojekt i det offentliga rummet, skapat och under ledning av konstnären Azadeh E. Zaghi. Projektet är utformat för att arbeta med samhällsmedlemmar i en serie workshops. Genom att skapa bilder tillsammans ges möjlighet att berätta sin historia som speglar våra mänskliga erfarenheter. Bilderna översätts sedan till flaggor.

OM ODLING OCH BERGSJÖN

Under 1990-talet var miljöfrågorna i fokus och många verksamheter i stadsdelen präglades av en ekologisk inriktning. Bergsjön blev, och är, resursnämnd för Göteborgs Agenda 21-kontor, numera med sina lokaler hos miljöförvaltningen. Bergsjön som en ekologisk stadsdel blev ett känt begrepp även utanför Göteborg. På senare år har begreppet ”en hållbar utveckling” alltmer börjat användas. Utvecklingen ska inte endast vara ekologiskt hållbar utan även socialt och ekonomiskt. Arbetet med dessa frågor ska också vara hållbart och stödjande strukturer inarbetas därför i ordinarie verksamheter.

I Bergsjön pågår ett strategiskt arbete utifrån alla de tre dimensionerna, i samverkan mellan olika aktörer, där helhetsperspektiv och underifrånperspektiv är viktiga aspekter.
Under flera år drevs dessutom ett lokalt Agenda 21-kontor där lokala initiativ och idéer framgångsrikt togs tillvara och utvecklades. Som exempel på projekt kan nämnas de områden med odlingslotter som anlades och fortfarande brukas livligt av de boende. Det medvetna miljötänkandet gav resultat såväl inom stadsdelsförvaltning- ens verksamheter som bland de boende, föreningar, fastighetsägare och företagare.