Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Om ett långt tag är Nu för länge sen
— Johan Carlsson

På svenska

In the exhibition In a long time Now is long ago, Johan Carlsson shows a selection of his investigative work with focus on archeology and ancient monuments. The work is a further development of Carlsson’s ongoing research in heritage and memory, where he broadened his view from the personal memory to the collective.

In English

I utställningen Om ett långt tag är Nu för länge sen visar Johan Carlsson ett utsnitt ur sitt undersökande arbete med fokus på arkeologi och fornminnen. Verken är en vidareutveckling av Carlssons pågående research inom arv och minne där han vidgat sin blick från det personligt knutna minnet till det kollektiva.

I Glasrummet visas installationer med måleri och teckning på funnet och ärvt material. Med abstraherade scener som frusit i tiden, bland annat baserat på ett förevigat ögonblick av Pompejis undergång, undersöker Carlsson det förgångna i nuet. I arbetet inför utställningen har Carlsson spekulerat kring material och begränsningar. När ska en välja bort ett material och när kan en rättfärdiga användandet av det till fördel för tematisk anknytning? I verket syns det giftiga såväl som det bestående, återvunnet material i samklang med det som försvunnit i naturkatastrofens förödelse.

Om Johan Carlsson

Johan Carlsson (f:1985, Halmstad) studerar för närvarande andra året Fri konst på HDK-Valand. Carlsson arbetar interdisciplinärt med utgångspunkt i måleri.

 

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll